به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که انتشار مطلبی در خصوص نقل و انتقال مالکیتی داماش در یکی از رسانه ها، منجر به طرح شکایت اسماعیل حاجی پور از این رسانه شده است. البته این نخستین باری نیست که این عضو به اصطلاح اصلاح طلب شورا دست به شکایت از رسانه ها می […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که انتشار مطلبی در خصوص نقل و انتقال مالکیتی داماش در یکی از رسانه ها، منجر به طرح شکایت اسماعیل حاجی پور از این رسانه شده است. البته این نخستین باری نیست که این عضو به اصطلاح اصلاح طلب شورا دست به شکایت از رسانه ها می زند. وی پیش تر هم در واکنش به انتشار یک گزارش، از یکی دیگر از رسانه ها و خبرنگاران ارزشی استان شکایت کرده بود. 

اگرچه شکایت و تظلم خواهی، حق قانونی هر شهروندی است اما نزدیکی حاجی پور به جریان سیاسی اصلاحات، بیانگر فاصله حرف تا عمل اصلاح طلبان در حمایت از آزادی بیان و مطبوعات است. البته شاید از نظر برخی اصلاح طلبان، مطبوعات فقط در دو زمینه تعریف و تمجید از آنان و انتقاد از جناح رقیب از آزادی بیان برخوردارند! 

قابل تامل آنکه رسانه ها مطابق با قانون مطبوعات موظف به درج جوابیه در همان ستون درج خبر منتشر شده هستند و معمولا آنانی که شعار حمایت از آزادی بیان و مطبوعات را هم سر نمی دهند، به جای آن که در مواجه با اخبار منتشر شده راه دادگاه را در پیش بگیرند، اقدام به ارسال جوابیه می نمایند. اتفاقی که گویا در خصوص حاجی پور اصلاح طلب در اخرین شکایت وی از یک رسانه رخ نداده است و وی ترجیح داده به جای ارسال جوابیه مستقیم راه دادگاه را برای شکایت از یک رسانه و خبرنگار در پیش بگیرد. 

در حالی که آمارهای منتشر شده به جایگاه نه چندان مطلوب کشورمان در مقایسه با سایر کشورها در خصوص آزادی رسانه ها اشاره می کنند و همین آمار از سوی بسیاری از اصلاح طلبان به بهانه ای برای گرفتن ژست های روشنفکرانه و حمله به حاکمیت تبدیل می شود، کمتر کسی است که بداند بیشترین مسبب بروز این وضعیت، همان اصلاح طلبانی هستند که در پایین ترین سهم از قدرت، طاقت کوچکترین انتقاد را نداشته و در مقابل هر گونه انتقاد ولو ناچیز راه دادگاه را در پیش می گیرند. همان اصلاح طلبانی که از قضا در ایام انتخابات، خود را اصلاح طلب و مدعی آزادی بیان و رسانه ها قلمداد می کنند. 

گفتنی است تحریریه خزرآنلاین در انتشار این گزارش نهایت دقت را در رعایت مسایل حقوقی به خرج داده است. به این امید که این بار خزرآنلاین طرف شکایت حاجی پور قرار نگیرد.