به گزارش خزر، درحالی رییس جمهور مدعی انضباط شبکه بانکی و پرهیز از رانت است که اسناد نشان می دهد تنها در یک مورد پدر داماد وی وام های کلان با سود صفر درصد دریافت و در بانک ها سود ۲۴ درصد سپرده گذاری کرده است. حسن روحانی در سخنان خود از مبارزه با فساد […]

به گزارش خزر، درحالی رییس جمهور مدعی انضباط شبکه بانکی و پرهیز از رانت است که اسناد نشان می دهد تنها در یک مورد پدر داماد وی وام های کلان با سود صفر درصد دریافت و در بانک ها سود ۲۴ درصد سپرده گذاری کرده است.

حسن روحانی در سخنان خود از مبارزه با فساد و رانت سخن می گوید که تنها در یک مورد پدر داماد وی در بانکی در دبی وام های کلان با سود صفر درصد دریافت و با سود 24 درصد در ایران سپرده گذاری کرده است. تسنیم