به گزارش خزر، با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان،مریم بخشی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان شد. بخشی نخستین زنی بود که سکان مسئولیت معاونت ورزشی اداره کل را در تاریخ گیلان بر عهده داشت. وی همچنین ریاست هیات ورزش های همگانی و مسئول گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و […]

به گزارش خزر، با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان،مریم بخشی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان شد.

بخشی نخستین زنی بود که سکان مسئولیت معاونت ورزشی اداره کل را در تاریخ گیلان بر عهده داشت. وی همچنین ریاست هیات ورزش های همگانی و مسئول گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان را در کارنامه خود دارد.