به گزارش خزر، هنوز هم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی، می توان به راحتی به آرشیو انتقادات فراوان حسنی از وزیر جهاد کشاورزی دست پیدا کرد. نماینده ای که ضرب العجل های یک هفته ای تا یک ماهه برای استیضاح حجتی تعیین کرده بود و لیدری استیضاح کنندگان نخستین ذهنیتی بود که پس […]

به گزارش خزر، هنوز هم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی، می توان به راحتی به آرشیو انتقادات فراوان حسنی از وزیر جهاد کشاورزی دست پیدا کرد.

نماینده ای که ضرب العجل های یک هفته ای تا یک ماهه برای استیضاح حجتی تعیین کرده بود و لیدری استیضاح کنندگان نخستین ذهنیتی بود که پس از خواندن انتقادات تند و تیزش از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی به ذهن متبادر می شد.

با این حال حسنی در روز سرنوشت ساز استیضاح حتی در پشت تریبون قرار نگرفت تا تنها قسمت کوچکی از همه آن چه این روزها در خصوص ضعف عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در رسانه ها سر داده بود را به سمع و نظر نمایندگان برساند.

عجیب تر از این عدم حضور در پشت تریبون اما عذری بود که حسنی آورد. “دفاع دیگر نماینده رشت از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی به حدی عصبانیم کرد که قادر به‌قرار گرفتن در پشت تریبون و دفاع از کشاورزان حوزه انتخابیه‌ام نشدم!”

منظور حسنی از “نماینده رشت” در پاراگراف بالا، بی شک جعفرزاده است چرا که از میان سه نماینده رشت تنها جعفرزاده در حمایت از حجتی به سخنرانی در روز استیضاح پرداخت.

در این خصوص خطاب به جناب حسنی باید نوشت:

اولاً: هدف به هیچ عنوان تایید یا رد اظهارات جناب جعفرزاده نیست چرا که ایشان هم مانند شما یکی از نمایندگان مجلس است و حق اظهارنظر در خصوص موافقت یا مخالفت با استیضاح را دارد. البته چه بهتر بود که شما هم همانند ایشان، این فرصت طلایی را از دست نمی دادید و موافقت تان با استیضاح را با صدای رسا بیان می کردید و قضاوت در این خصوص را به ذهن بیدار مردم می سپردید!

دوماً: خدا را شکر که این حجم از عصبانیت که احیاناً حتی قدرت برخواستن از صندلی و ایستادنتان در پشت تریبون را از شما گرفت و چه بسا در کاهش قدرت تکلمتان هم تاثیرگزار بود، آسیب جدی به سلامت تان وارد نکرد!!

سوماً: با این حساب باید گفت از این به بعد کشاورزان مظلوم این استان باید ابتدا رضایت جعفرزاده را کسب کرده و سپس از حسنی بخواهند تا در دفاع از حقوقشان، وزیر را به پای میز استیضاح بکشاند چرا که اگر رضایت جعفرزاده جلب نشود چه بسا وی مجددا در مخالفت با خواسته حسنی سخنرانی کرده و ناگهان حسنی به حدی عصبانی شود که نتواند از فرط عصبانیت خود را به پشت تریبون برساند و لذا نه تنها تمام رشته ها، پنبه می شود بلکه خدای نکرده ممکن است صدمات جدی به سلامت جناب حسنی وارد شود.

چهارماً: جناب حسنی!! اظهارات جعفرزاده هر چه که بود، واقعا دلیل مناسبی بود که بهترین فرصت را برای دفاع از حقوق کشاورزان که آن را مترادف با استیضاح وزیر می دانستید، از دست دهید؟! نگارنده، متن اظهارات جناب جعفرزاده را خوانده و تفاوت چندانی در اظهارات ایشان با سایر نمایندگان مخالف استیضاح ندید! اصلاً در بدترین حالت می پذیریم که جناب جعفرزاده نمی بایست به دفاع از وزیر می پرداخت، مگر شما وابستگی به جناب جعفرزاده دارید که اظهارات این نماینده در مخالفت با استیضاح می بایست شما را تا این حد برآشفته کند که به قول خودتان از فرط عصبانیت قادر به قرار گرفتن در پشت تریبون نبودید؟ مگر احقاق حقوق کشاورزان که همواره شعار حمایت از آنان را سر داده اید، به اظهارات جناب جعفرزاده بستگی دارد که با مخالفت این نماینده با استیضاح، بار آن از دوش شما برداشته شود؟! بهتر نبود شما به عنوان نماینده ای مستقل از جناب جعفرزاده، ضمن تسلط بر اعصابتان، در پشت تریبون حاضر و مانند هر نماینده مستقل دیگر، به دفاع از کشاورزان می پرداختید!

در پایان به عنوان یکی از موکلتان از شما می خواهم به دنبال حل مشکلات کشاورزان در فاز عمل باشید که اگر با مصاحبه و افشاگری در خصوص وجود مشکلات و جولان مافیای واردات برنج و … مشکلی از کوه مشکلات کاسته می شد، بسیاری قبل از شما این راه را به مراتب بهتر از شما پیموده اند!