به گزارش خزر و به نقل از فردا نیوز، اینکه مدیر عامل مدیران خودرو (خط تولید ام وی ام و چری در ایران) یک مهندس چینی به اسم آقای ژانگ باشد، البته اشکال فنّی و ساختاری ندارد و چه بسا نشان از توان جلب اطمینان وارد کننده‌ی ایرانی برای به خدمت گرفتن نیروی متخصص خارجی […]

به گزارش خزر و به نقل از فردا نیوز، اینکه مدیر عامل مدیران خودرو (خط تولید ام وی ام و چری در ایران) یک مهندس چینی به اسم آقای ژانگ باشد، البته اشکال فنّی و ساختاری ندارد و چه بسا نشان از توان جلب اطمینان وارد کننده‌ی ایرانی برای به خدمت گرفتن نیروی متخصص خارجی است. به تَبَع این مسئله، حتماً این که آقای ژانگ در کنفرانس مطبوعاتی دی ماه سال گذشته، از مخاطبین خود بخواهد که محصولات چری و ام وی ام را خودروی چینی نخوانند و با توجّه به توسعه‌ی فاز‌ها و خطوط تولید مدیران خودرو برای تولید انواعی از چری و ام وی ام در ایران، سعی کنند در تثبیت هویت ایرانی این خودرو‌ها به مدیران خودرو کمک کنند، نیز عادّی و قابل پذیرش است. (!).

امّا نکته‌ای که این صاحبخانه‌ی چینی برای مهمانان ژورنالیست خود عنوان کرده بود و هنوز هم ذهن‌های کارشناسان خودرو را قلقلک می‌دهد، اعتراف همزمان ژانگ؛ مدیر عامل، اکبری؛ مدیر بازاریابی و توفیق آذر؛ مدیر خدمات پس از فروش مدیران خودرو به کاستی‌های موجود در خدمات پس از فروش و البته چالش‌های بازار دست دوم محصولات ام وی ام در ایران است.

حتّی آقای ژانگ بسته‌ی پیشنهادی خود برای حل این مشکل را که مشتمل بر طرح ایجاد یک سایت مدیریت فروش محصولات دست دوم بود، در همین کنفرانس عنوان کرد و قول داد که مشکلات این حوزه از طریق راه اندازی این سایت حل خواهد شد. آقای توفیق آذر هم که از کمبود نیرو و امکانات در ناوگان خدمات سیّار ام وی ام گله‌هایی داشت، قول داد که با افزایش تعداد امداد خودروها، در این مسئله نیز توفیقی حاصل آید.

پیش از پرداختن به اینکه سایت یاد شده چه گونه عمل خواهد کرد و یا پیشرفت طرح افزایش تعداد امداد خودرو‌ها چگونه بوده است، می‌بایست کیفیت مشکلاتی که سبب این اعترافات سخت از سوی مدیران ام وی ام شده را درک نمود.

در خصوص خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، گرچه شرکت ام وی ام یا همان مدیران خودرو از بسیاری برند‌های چینی دیگر بهتر عمل کرده و درصدی نسبی از رضایت را حاصل نموده است، به وضوح می‌توان دید که با فاصله گرفتن از مراکز استان ها، در بسیاری از شهر‌های کوچک، نمایندگی مستقل وجود ندارد و در تعمیرات وابسته به قطعه‌ی یدکی، دست دوم‌های ام وی ام، عمدتاً معطّل رسیدن بسته‌های پستی حاوی قطعات ضروری است. همین مشکل سبب شده تا در هنگام بروز مشکلات جاده ای، مالکان محصولات ام وی ام و چری، مجبور باشند صوبری بیشتری برای تأمین قطعات مورد نیاز به خرج بدهند.

در خصوص بازار دست دوم محصولات ام وی ام نیز که در صدر چالش‌های طرح شده توسط مدیران ارشد شرکت مدیران خودرو در ایران بود، نکات فراوانی می‌توان اشاره نمود.

اولین مورد، افت قیمت بسیار زیاد و غیر منتظره‌ی مدل‌های دست دوم است که فرایند آن در اصل پس از خروج از درب نمایندگی آغاز می‌شود. البته این مشکل، به مثابه‌ی یک اپیدمی فراگیر در بیشتر خودرو‌های چینی وارداتی و یا مونتاژ داخل وجود دارد. یعنی بسیار از خودرو‌های چینی ۶۰، ۷۰ و حتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی بازار ایران را اگر مالک اولیه بخواهد بفروشد، می‌بایست زیان چند ده میلیون ناشی از افت قیمت آن‌ها را تحمّل نماید. این مشکل در بسیاری موارد، ارتباط مستقیمی با میزان کارکرد این محصولات ندارد. چنانچه در خودرو‌های داخلی، افت قیمت، ناشی از تأثیرپذیری از عواملی، چون سال تولید، قیمت بنزین و میزان مصرف سوخت، کارکرد و میزان خسارت دیدگی بدنه و قطعات فنّی است. امّا افت قیمت مورد بحث در باب خودرو‌های چینی ناشی از عاملی غیر از این هاست.

گمان می‌رود که ذهنیت‌های موجود در باب کیفیت نازل خودروی چینی سبب این کاهش ارزش ریالی باشد. بدین شرح که مصرف کننده تلاش می‌کند تا در جهت کشف ارزش واقعی و نیز مقابله با تصمیم یک جانبه‌ی تولیدکننده در این باره، پس از اینکه کنترل قیمت خودرو، در اولین فروش توسط نمایندگی، به نحوی از دست سازندگان خارج شد، مصرف کنندگان و بازیگران بازار آزاد، خود در صدد تعیین این ارزش بر می‌آیند و قیمت‌هایی را بر روی محصول می‌گذارند که از لحاظ واقعیت‌های بازار، با کیفیت محصول برابری کند.

چنین مشکلی دامن قیمت محصولات دست دوم ام وی ام را نیز گرفته است. نکته‌ی مهمّی که اتّفاقاً بر وجود چنین مشکلی صحّه می‌گذارد، اعتراف علنی مدیر عامل مدیران خودرو و عزم و تدبیر وی برای حلّ این مشکل است. رویکردی که متأسفانه کمتر از سوی خودروسازن داخلی مشاهده شده است. یعنی مشاهده می‌کنیم که صاحب محصول خارجی مونتاژ شده در داخل، در اندیشه‌ی مدیریت بازار محصولات خود، حتّی در فضای آزاد و غیر شرکتی است. امّا بازار محصولات داخلی به حال خود رها شده است. البته ورود کادر مدیریتی مدیران خودرو به این مقوله احتمالاً تأثیرات خود را خواهد هم گذاشت.

نکته‌ی دیگری که در خصوص بازار دست دوم‌های ام وی ام می‌توان بدان اشاره نمود، این است که طبق آمار‌های غیررسمی و گزارشات شفاهی، عمدتاً مشتریان و مالکانی که یک خودروی ام وی ام صفر کیلومتر داشته اند و یا حتّی تجربه‌ی استفاده‌ی بلند مدّت از یک محصول دست دوم ام وی ام را داشته اند، بعد از فروش خودروی فعلی خود، کمتر تمایلی به استفاده و خرید از محصولات ام وی ام نشان می‌دهند. این نکته اگر چه آمار رسمی ندارد، امّا تلویحاً نشانگر وجود یک کیفیت پس¬زننده در محصولات دست دوم شرکت ام وی ام است. البته انتخاب عبارت “کیفیت پس زننده” در جمله‌ی پیشین تا حدودی عمدی بوده و ناظر به این است که این ویژگی پس زننده و یا این دافعه، صرفاً متوجه قطعات یا کارایی محصولات ام وی ام نیست. بلکه بازه‌ی وسیع تری دارد و باور‌ها و ذهنیت‌های موجود در باب این خودرو را نیز شامل می‌شود.

یعنی تابوی عدم پذیرش ذاتی خودروی چینی و یا طلسم کیفیت باورنشده این محصولات، هنوز در بازار ایران وجود دارد؛ و اگر چه افزایش فروش یکی از محصولات خاص این برند، (x33) نشانه‌ی خوبی برای مدیران خودرو است، لیکن چینی بودن، هنوز نامی است بر تارک این خودروها. موضوعی که در ادبیات آقای ژانگ نیز هویدا بود. هنگامی که خواست تا از “چینی” خطاب کردن محصولات ام وی ام اجتناب شود.