به گزارش خزر، واژه “مجمع” از گذشته یادآور جمعی بوده که با اشتراکاتی همچون عقیده، منافع مالی یا شغلی دور هم گرد آمده و معمولا با انتخاب سخنگو، صدای واحدی از آن به گوش می رسد. قاعده ای کلی که البته مجمع نمایندگان گیلان را باید مستثنی از آن دانست چرا که در اکثر موارد […]

به گزارش خزر، واژه “مجمع” از گذشته یادآور جمعی بوده که با اشتراکاتی همچون عقیده، منافع مالی یا شغلی دور هم گرد آمده و معمولا با انتخاب سخنگو، صدای واحدی از آن به گوش می رسد.

قاعده ای کلی که البته مجمع نمایندگان گیلان را باید مستثنی از آن دانست چرا که در اکثر موارد نه تنها صدای واحدی از آن به گوش نمی رسد بلکه در بزنگاه های سیاسی همچون انتخاب استاندار، هر یک از اعضای مجمع ساز خود را می زد! اگرچه با توجه به وابستگی سیاسی نمایندگان گیلان می توان تا حدی این عدم همنوایی را به خصوص در مسایل سیاسی توجیه کرد اما در مجمع نمایندگان گیلان، تک روی ها به حدی است که حتی اختلافات سیاسی را هم نمی توان دلیل منطقی و مناسبی برای آن دانست. آخرین مورد از بروز این اختلاف را می توان در عدم هماهنگی نمایندگان گیلان و ارزیابی متفاوت آنان از عملکرد استاندار جستجو کرد. جایی که رئیس مجمع نمایندگان از جایگاه خود به عنوان رئیس و نه به عنوان نماینده یک شهرستان و به نمایندگی از تمام نمایندگان استان عملکرد استاندار را مورد تایید می داند اما نماینده رودسر به عنوان یکی از اعضای مجمع نمایندگان عملکرد استاندار و عضو هیات رئیسه مجلس، عملکرد استاندار را حداقل در حوزه اشتغال افتضاح می داند.  

روز گذشته بود که محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه و رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان در گفتگویی مدعی شد دعوت نمایندگان استان در مهم‌ترین جلسات استان، نشان از تعامل مثبت و سازنده نماینده عالی دولت با نمایندگان مردم گیلان دارد!

پس از این اظهارات رئیس مجمع نمایندگان گیلان مبنی بر تعامل مثبت استاندار با نمایندگان، اسدالله عباسی دیگر عضو مجمع نمایندگان در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین، در اظهاراتی کاملا متناقض، استاندار گیلان را در تقابل با نمایندگان دانسته و می گوید: قطعاً تقابل با ظرفیت‌هایی چون نمایندگان استان هیچ نتیجه‌ای را در پی نخواهد داشت و استان گیلان ما هر روز عقب و عقب‌تر خواهد رفت.

این اظهارات عباسی اگر نشاندهنده روابط نه چندان حسنه نمایندگان با استاندار نباشد، حداقل نشان می دهد محمدحسین قربانی، رئیس مجمع نمایندگان استان نظرات خود را به‌عنوان نظر مجمع نمایندگان و به تمامی اعضایش، تعمیم می‌دهد!