به گزارش خزرآنلاین، امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از تخلیه منزل یک مستاجر سالخورده توسط اداره کل اوقاف و بی خانمانی او در این روزهای پایانی سال داشت. بنا بر آن چه در این خبر آمده بود، این اقدام با دستور مدیرکل اوقاف صورت گرفته است. در همین راستا، حجت الاسلام […]

به گزارش خزرآنلاین، امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از تخلیه منزل یک مستاجر سالخورده توسط اداره کل اوقاف و بی خانمانی او در این روزهای پایانی سال داشت. بنا بر آن چه در این خبر آمده بود، این اقدام با دستور مدیرکل اوقاف صورت گرفته است.

در همین راستا، حجت الاسلام علیزاده در گفتگو با خبرنگار خزر، با بیان اینکه بدون دلیل و حکم قانونی دستور تخلیه هیچ رقبه ای از رقبات موقوفات صادر نمی شود، گفت: باید این موضوع بررسی شود. امکان ندارد دستور تخلیه ای صادر شود که مراحل قانونی آن طی نشود. ینده خبر زیادی نسبت به این موضوع ندارم. 

اگرچه، جدیت در اداره موقوفات و مبارزه با موقوفه خواری در هر سطحی پسندیده است اما امید است همین جدیتی که اداره کل اوقاف گیلان در تخلیه خانه یک مستاجر سالخورده آن هم در روزهای پایانی سال به کار برده است، در مبارزه با موقوفه خواری در سطوح بالاتر و توسط برخی افراد ذی نفوذ و صاحب منصب هم به خرج دهد.