به گزارش خزر، سفر هفته گذشته دکتر جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت به گیلان و طرح موضوع اینکه استان گیلان در بخش دولتی مرکزی جامع و مناسب برای درمان بیماری‌های سرطان ندارد موجب شد تا برخی مدعی آن شوند که بودجه شش میلیاردی در دوران رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی به صورت غیرقانونی در محل […]

به گزارش خزر، سفر هفته گذشته دکتر جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت به گیلان و طرح موضوع اینکه استان گیلان در بخش دولتی مرکزی جامع و مناسب برای درمان بیماری‌های سرطان ندارد موجب شد تا برخی مدعی آن شوند که بودجه شش میلیاردی در دوران رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی به صورت غیرقانونی در محل دیگری هزینه شده است! ادعایی که با بررسی اسناد مدارک مشخص می شود که چندان قرابتی با واقعیت ندارد.

جالب آنکه صورتجلسه نشست فوق العاده مشترک هیات امناء دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته به تاریخ 27 اسفند 93 در وزارت بهداشت حکایت از آن دارد که با توجه به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه اجازه داده می شود که به منظور جبران کسری احتمالی منابع مالی جهت پرداخت های ضروری خود در سال 93، نسبت به تامین آن از منابع ردیف های اعتباری در اختیار (ترجیحاً به ترتیب اولویت از اعتبارات هزینه ای، درآمد اختصاصی و سایر ردیف‌ها و منابع) و جابجایی وجوه ما بین منابع اعتباری مختلف در حد کسری های اعتبارات (به استثنای اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری) با لحاظ رسالت دانشگاه در توسعه سلامت و اولویتهای پژوهشی و آموزشی و رعایت موازین و قوانین با نظر هیات رئیسه دانشگاه بصورت اضطرار اقدام نماید. موارد تغییر و تعدیل یافته برابر آنچه که واقع گردیده است در اصلاحیه بودجه و عملکرد سال 93 درج و به تصویب هیات امناء می رسد.

http://uupload.ir/files/8lmt_1.jpg

http://uupload.ir/files/1te8_2.jpg

نکته دیگر آنکه در آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آمده است که موسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امناء) حداکثر به میزان بیست درصد برنامه ها می باشد. عدول از برنامه های بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیات امناء منعکس می گردد. با توجه به نامه های موجود و صورت جلسه امضا شده توسط وزیر بهداشت و روسای دانشگاه های کشور اجازه جابجایی بودجه از وزارت خانه صادر شده بود.

http://uupload.ir/files/5njl_3.jpg

در بخشی از کارنامه عملکردی دکتر انوش برزیگر در دوران 24 ماهه مدیریت بر دانشگاه علوم پزشکی می توان نکاتی چون افتتاح پروژه‌هایی که بین 8 تا 16 سال از کلنگ زنی آنها همانند بیمارستان امام رضا شفت، بیمارستان سیاهکل، بیمارستان املش، بیمارستان رودبار، بیمارستان 17 شهریور و مهترین آنها افتتاح فار 1 و 2 بخش رادیوتراپی برای درمان بیماران سرطانی، تجهیز و فراهم آوردن امکانات پیوند مرگ مغزی، کلیه و کبد و یا فراهم آوردن امکانات بخش گوارش که شامل سرطان گوارش نیز می شود، خریداری درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، خریداری درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، تسریع و تجهیز در ایجاد بخشجراحی عروق، ایجاد و فراهم آوردن بخش تحقیقاتی کوهورت، افتتاح بخش های ccu و icu در شهرستان‌ها، افتتاح بخش دیالیز در اکثر شهرستانها، فراهم آوردن و تجهیز اورژانس امیرالمومنین و شفا و افتتاح بخش الکتروفیزیولوژی قلب، تجهیز دانشکده داروسازی و تکمیل ساختمان معاونت غذا و دارو و چندین ساخت و تجهیز مراکز خانه های بهداشت و در نهایت ساخت، تجهیز و افتتاح سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ر مشاهده نمود. با این حال اما یکی دیگر از مهمترین اقدامات رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی گیلان ایجاد ثبات مالی در دانشگاه علوم پزشکی بود.

اگرچه تمامی اقدامات صورت گرفته کاملاً صریح و شفاف است، اما برخی مدعی شده اند که یکی از نمایندگان! اقدام به درخواست تحقیق و تفحص در بازه زمانی مدیریتی دکتر برزیگر در دانشگاه علوم پزشکی شده است! موضوعی که قطعاً مورد استقبال بوده و پیشنهاد می شود تحقیق و تفحصی نیز در خصوص بازه زمانی ریاست پیش از دکتر برزیگر و دوران پس از روی رفتن وی از دانشگاه علوم پزشکی نیز صورت گیرد.

در پایان قابل تامل آنکه در مطالب منتشر شده ادعایی نیز در خصوص دکتر محمودرضا برزیگر نیز مطرح شده که نامه استعفای وی به معاونت درمان دانشگاه ارسال شده بود و بهتر آن است که پیش از ادعای تحقیق و تفحص از پرسنل، نماینده و فرماندار وقت شهرستان نیز در خصوص عملکرد وی نیز سوال شود.