به گزارش خزر، رنگ زرد در نگاه شهرنشینان رنگی مانوس و آشناست چرا که در هر کوی و برزن شاهد عبور و مرور و خدمات تاکسی های شهری میتوان بود. خودروهای خدماتی که متاسفانه طی سالها فعالیت خود این تنها تغییر رنگ آنها از آبی به نارنجی و از نارنجی به زرد بوده که برای […]

به گزارش خزر، رنگ زرد در نگاه شهرنشینان رنگی مانوس و آشناست چرا که در هر کوی و برزن شاهد عبور و مرور و خدمات تاکسی های شهری میتوان بود.

خودروهای خدماتی که متاسفانه طی سالها فعالیت خود این تنها تغییر رنگ آنها از آبی به نارنجی و از نارنجی به زرد بوده که برای شهروندان ملموس میباشد و در طول مدت خدمت هیچ گاه اقدامی کلی جهت بهبود کیفت این خدمت انجام نشده است.

شاید در دو دهه گذشته فرسودگی خودروهای ناوگان تاکسیرانی کمتر به چشم می آمد و پایین بودن آمار خودروها و درگیری کمتر شهروندان با تبعات این امر این مشکل را به حاشیه برده بود لیکن امروز از یک سو با ارتقا به روز سطح کیفی خودروها در کشور و علی الخصوص در گیلان به واسطه فعالیت منطقه آزاد و واردات خودروهایی با کیفیت و امکانات روز دنیا و قیمتی قابل قبول از این منطقه و حجم بالای تردد خودروها در سطح شهر و ایجاد ترافیک های سنگین به دلیل عدم استقبال شهروندان از ناوگان فرسوده تاکسیرانی که باعث تردد حداکثری خودروهای شخصی میشود از سوی دیگر باعث عدم رضایت شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی و فرسودگی تاکسی های شهری شده است.

جای بسی تاسف است درک این واقعیت که در اکثر موارد تا موردی به معضل و در مرحله بعد به بحران تبدیل نشود هیچ راهکاری برای حل و برون رفت از آن اتخاذ نمیشود و همواره چاره اندیشی ها مدتی پس از ایجاد نارضایتی عمومی آن هم در سطوح بسیار شدید آغاز میشود.

فارغ از گله گذاری ها و مقصر یابی درباره عدم برنامه ریزی بلند مدت در مورد مسائل مهمی همچون ترافیک امروز یکی از مؤلفه های مشهود این معضل که با چشمان غیر مسلح هم قابل رؤیت میباشد عدم استقبال شهروندان از خودروهای فرسوده ناوگان تاکسی شهر است که به عنوان مطالبه ای عمومی از سوی مردم چشم انتظار اقدام مناسب مدیران شهر و مسئولین امر میباشد.

قطعا تجهیز ناوگان تاکسی در کنار تاثیر بر مسئله ترافیک بر روحیه رانندگان این خودروها که بیش از 8 ساعت در روز را داخل خودرو سپری میکنند خواهد گذاشت. در عین حال که با توجه به ظرفیتهای توریستی شهر رشت و سیل گردشگرانی که شهر باران های نقره ای در طول سال مقصد سفرهای کوتاه و بلند مدت آنهاست وجه مناسبی درخور شان شهر به ویترین عمومی رشت خواهد داد.