به گزارش خزر، شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره‌برداری در سطح استان گیلان، 7 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند. مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به وضعیت استان گیلان و وضعیت نیروگاه‌های استان […]

به گزارش خزر، شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره‌برداری در سطح استان گیلان، 7 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند.

مهندس «عظیم بلبل آبادی» مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به وضعیت استان گیلان و وضعیت نیروگاه‌های استان و میزان تولیدشان گفت: استان گیلان در درصد نسبت بار پیک همزمان به مجموع ظرفیت ترانس‌های فوق توزیع در سال 95 بعد از استان‌های خوزستان، مازندران و تهران رتبه چهارم را دارد. همچنین از نظر میزان ظرفیت اختصاص یافته از ترانسفورماتورهای فوق توزیع به هر مشترک توزیع با 2 کیلووات ظرفیت برای هر مشترک، استان گیلان در ردیف سوم قرار دارد. به عبارتی اگر تمام مشترکین استان گیلان بطور همزمان 2 کیلووات انرژی برق مصرف کنند تمام ترانسفورماتورهای فوق توزیع فول بار خواهند بود.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان گفت: شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره‌برداری در سطح استان گیلان، 7 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند. همچنین شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 19 پستی که در شهر رشت و اطراف آن وظیفه تأمین انرژی مرکز استان را عهده‌دار هستند، 13 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند. در مرکز استان از بابت فوق توزیع دچار پرباری خطوط و پستهای فوق توزیع هستیم. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع غرب استان در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 17 پست فوق توزیع، 10 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع شرق استان در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 14 پست، 6 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع جنوب استان در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 4 پست، 1 پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند. این وضعیت بیانگر پرباری پستهای گیلان است که اگر سرمایه گزاری در این بخش اتفاق نیفتد شرایط به مراتب حادتر و مشکل‌تر خواهد بود.