به گزارش خزر، در این جلسه مشکلات و موانع اجرای پروژه ساماندهی رودخانه پیربازار که در فاز اول پروژه رودخانه پیربازار اقدامات موفقی توسط آب منطقه ای و پیمانکار صورت گرفت، از جمله نتایج مطلوب آن دیوار گذاری ، دریچه گذاری در دو سمت رودخانه بود. فاز دوم که ۶ ماه از زمان اجرای آن […]

به گزارش خزر، در این جلسه مشکلات و موانع اجرای پروژه ساماندهی رودخانه پیربازار که در فاز اول پروژه رودخانه پیربازار اقدامات موفقی توسط آب منطقه ای و پیمانکار صورت گرفت، از جمله نتایج مطلوب آن دیوار گذاری ، دریچه گذاری در دو سمت رودخانه بود.

فاز دوم که ۶ ماه از زمان اجرای آن میگذرد به دلایل مختلف پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشت.

احمدی سرپرست فرمانداری شهرستان رشت اظهار داشت: مردم از دستگاههای اجرایی انتظار دارند و ما باید پاسخگوی مردم و برای رفع مشکلات مردم کوشا باشیم.

وی در ادامه گفت: مسئولیت مشکل پیش آمده امروز در پیربازار میبایست در زمان ساخت و ساز آن در همان زمان خاص توسط عوامل آن جلوگیری میشد تا امروز این قضیه به معضل تبدیل نمیشد و آنچه که مسلم است این موضوع می بایست با تدبیر همه مدیران حل شود.

وی افزود: ما باید برای رفع مشکلات و اجرای پروژه مذکور از ظرفیتهای یکدیگر نهایت استفاده را ببریم.

احمدی در پایان از رئیس آب ناحیه مرکزی خواست تا با توجه به اهمیت موضوع پیگیری لازم را جهت سرعت بخشیدن در اجرای پروژه انجام و به فرمانداری شهرستان رشت گزارش نمایند.