به گزارش خزر، اسماعیل حاجی پور در بیستمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت اظهار کرد: گذشته رشت ۶۳ باغ داشت و هر باغ به نام یک گل مانند رازقی،داودی،گلایل و … بود. وی افزود: بیشتر باغ های رشت در غرب رشت مانند چمارسرا و باغ مشکات وجود داشت و آن روزها […]

به گزارش خزر، اسماعیل حاجی پور در بیستمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت اظهار کرد: گذشته رشت ۶۳ باغ داشت و هر باغ به نام یک گل مانند رازقی،داودی،گلایل و … بود.

وی افزود: بیشتر باغ های رشت در غرب رشت مانند چمارسرا و باغ مشکات وجود داشت و آن روزها روزهای بسیار خوبی بود و این چند سال اخیر نیز اقدامات خوبی در فضای سبز رشت انجام شده است.

حاجی پور با انتقاد از عملکرد شهردار رشت ابراز کرد: ۴ ماه از حضور شهردار رشت گذشته و هر حرفی می زنیم می گوید اعتبار ندارم.آقای شهردار اگر اعتبار نداری برو و اینگونه نوه من راستین هم می توانست شهردار شود

عضو شورای شهر رشت خطاب به شهردار رشت گفت: آقای شهردار قرار ما این بود شرایط عوض شود و حداقل ده درصد تغییر کند و اگر پول نداری همه می توانند شهردار شوند.

حاجی پور با بیان اینکه پروژه های اجرایی برای پیمانکاران به لحاظ مالی به صرفه است تصریح کرد: پیمانکاران به ما نگویند ضرر کرده ایم و مطئمنم سود برده اند و البته این دلیل نمی شود ما حق و حقوقشان را پرداخت نکنیم.

وی تاکید کرد: باید مطالبات پیمانکاران را به روز کنیم و مطالبات آن ها صفر شود و این حقشان است.

رئیس کمیسیون حمل نقل و ترافیک شورای شهر رشت وضعیت فضای سبز پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت را وحشتناک توصیف کرد و گفت: پیاده راه فرهنگی شهرداری،رشت نیست اهواز است و کم مانده خرما از آنجا بیرون بیاید.