به گزارش خزر و به نقل از گیل خبر، هرچند ظهور لمپنیسم فوتبالی به خصوص در میان جمعی از لیدرهای تماشاگران سابقه درازی دارد و بیشتر از این که شاهد برخورد با آن باشیم شاهد رشد و نمو و حمایت غیر رسمی و رسمی از این افراد در بدنه مدیریتی و فنی باشگاه ها هستیم. […]

به گزارش خزر و به نقل از گیل خبر، هرچند ظهور لمپنیسم فوتبالی به خصوص در میان جمعی از لیدرهای تماشاگران سابقه درازی دارد و بیشتر از این که شاهد برخورد با آن باشیم شاهد رشد و نمو و حمایت غیر رسمی و رسمی از این افراد در بدنه مدیریتی و فنی باشگاه ها هستیم. نکته تاسف آور آن است در چند سال گذشته شاهد آن بودیم که جمعی از این لیدرها با ارتقای درجه به رتبه خبرنگاری رسیدند و مشخص است وقتی عده ای هنوز تفاوت هواداری و رسانه را ندانند مشخص است که جایگاه رسانه با چه خدشه روبه رو می شود.

در جریان مسابقه تیم های گسترش فولاد و سپیدرود که در ورزشگاه سردار جنگل برگزار شد با رهبری یکی از لیدرهای سابق که به دنبال راه اندازی یک سایت به ظاهر هواداری دارای کارت خبرنگاری شده اند و از سوی هیات فوتبال گیلان به رسمیت شناخته شده اند به تهدید و توهین به یک خبرنگار در حضور مدیر روابط عمومی هیات فوتبال گیلان مبادرت کردند و به همین نیز بسنده نکرند و با تهییج کردن جمعی از لیدرها و هواداران به ضرب و شتم این خبرنگار پرداختند. این رفتار زشت ناشی از عدم توجه هیات فوتبال گیلان و عدم ورود در همان مرحله اول به این مسائل بارز است که هیچ خبرنگاری در نشست های خبری و مسائل این چنینین حق درگیری و اعتراض به دیگر خبرنگاران را ندارد و نمیتواند کسی را تهدید و توهین کند. چه برسد که عامل درگیری نیز باشد.

این که خبرنگاری از نقاط دور برای ثبت تصاویر به ورزشگاه خارج از شهر سردار جنگل می اید جهت حمایت از تنها تیم لیگ برتر استان است، در این زمینه خود باشگاه سپیدرود و هم هیات فوتبال هم می داند که برای خبرنگاران گیلانی بیشتر از هر مساله ای همین حمایت در اولویت قرار دارد و بسیار نگران کننده است که عده ای به خود اجازه می دهند به جای تقدیر و تشکر به دنبال حاشیه و اقدامات لمپنی باشند و کسی نیز نباشد که به این مساله نظارت و رسیدگی کند!

ضرورت ورود سریع هیات فوتبال به این مساله و برخورد با عوامل اصلی این برخورد از مهم ترین مسائلی است که موجب جلوگیری از تشدید چنین وضعیتی است و جایگاه رسانه را به یک بوقچی تبلیغاتی تنزل نمی دهد.

در پایان از جناب الماسخاله رییس هیات فوتبال گیلان انتظار می رود تا با پیگیری این موضوع با خاطیان برخورد نموده و توانایی کنترل اینگونه حواشی توسط هیات فوتبال استان را اثبات نماید.