به گزارش خزر، محمد تقی آشوبی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاشت مو، پزشکان واجد شرایط جهت انجام کاشت مو شامل: متخصصین پوست، جراحان پلاستیک و جراحان سر و گردن می باشند که دانش کافی در زمینه بیماری های پوست و مو را داشته باشند. آشوبی با […]

به گزارش خزر، محمد تقی آشوبی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاشت مو، پزشکان واجد شرایط جهت انجام کاشت مو شامل: متخصصین پوست، جراحان پلاستیک و جراحان سر و گردن می باشند که دانش کافی در زمینه بیماری های پوست و مو را داشته باشند.

آشوبی با تاکید بر این که مکان کاشت مو درمانگاه های تخصصی پوست و مو، مرکز جراحی محدود و بیمارستان هایی که بخش پوست با مسوولیت متخصص پوست دارند، می باشد، افزود: از این رو انجام کاشت مو توسط پزشکان عمومی و در مطب ها، غیر مجاز است و در صورت انجام کاشت مو توسط پزشک عمومی برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.