به گزارش خزر، امروز هم آشوب های خیابانی در برخی نقاط کشور همراه با سر دادن شعارهای ساختارشکن همراه بود. آشوب هایی که سر دادن شعارهای سلطنت طلبانه در آن نشان داد، معاندین از هیچ فرصتی برای هدف گیری ارزش های اصلی نظام فروگذار نخواهند کرد. با این حال در این میان، اصلاح طلبان و […]

به گزارش خزر، امروز هم آشوب های خیابانی در برخی نقاط کشور همراه با سر دادن شعارهای ساختارشکن همراه بود. آشوب هایی که سر دادن شعارهای سلطنت طلبانه در آن نشان داد، معاندین از هیچ فرصتی برای هدف گیری ارزش های اصلی نظام فروگذار نخواهند کرد. با این حال در این میان، اصلاح طلبان و دولتمردان، اصولگرایان را مسبب اصلی این اعتراضات می دانند و چنین تصور می کنند دود آتشی که اصولگرایان روشن کرده اند، به چشم همه خواهد رفت.

اگرچه دولت روحانی ید طولایی در نسبت دادن کاستی های خوئ به دولت های پیشین دارد اما کیست که نداند گرانی لجام گسیخته این روزها دسته گلی است که د.لت دوازدهم در همین عمر کوتاه خود به آب داده است. از سه برابر کردن عوارض خروج از کشور گرفته تا قطع یارانه ها و افزایش چشمگیر قیمت تخم مرغ و البته افزایش به یکباره قیمت بنزین.

پرواضح است جرقه اولیه این آشوب های خیابانی را همان گرانی افسار گسیخته این روزها زده است و هدایت آن را کانال های معاند که از قضا بارها در طرفداری از اصلاح طلبان شدیدترین هتاکی ها را نسبت به جریان اصولگرا روا داشته اند، به عهده دارند. دیگر نسبت دادن این اعتراضات به جریان اصولگرا نوعی فرار رو به جلوی اصلاح طلبان است.

گویا دولت باور ندارد که ممکن است طرف اعتراض مردم قرار بگیرد! به قولی اعتماد به نفس جریان اصلاح طلب به حدی است که تصور می کنند حتی وقتی که دولت را در دست داشته و عملا مسئولیت کنترل تورم و گرانی را بر عهده دارند، باز هم افراد در اعتراض به عملکرد اصولگرایان به خیابان ها خواهند ریخت!

خطاب به معاون اول دولت و اصلاح طلبانی که تصور می کنند در اوج محبوبیت مردمی قرار دارند، باید گفت به جای منتسب کردن آشوب های خیابانی به اصولگرایان، به دنبال حل ریشه ای مشکلات اقتصادی باشند.