به گزارش خزر، از عصر روز گذشته رسانه های معاند و ضد انقلاب سعی در انتشار تصاویری داشتند که با آن بتوانند اهالی برخی از شهرها همچون رشت را برای کشاندن به خیابان تحریک کنند. تحریکی که در لایه نخست خود حرف از گرانی های اخیر میزند اما در پس آن تفکراتی فتنه برانگیز نهفته […]

به گزارش خزر، از عصر روز گذشته رسانه های معاند و ضد انقلاب سعی در انتشار تصاویری داشتند که با آن بتوانند اهالی برخی از شهرها همچون رشت را برای کشاندن به خیابان تحریک کنند. تحریکی که در لایه نخست خود حرف از گرانی های اخیر میزند اما در پس آن تفکراتی فتنه برانگیز نهفته است.

در همین راستا علی وارسته معاون سیاسی فرماندار رشت با بیان اینکه به هیچ عنوان هیچ مجوزی برای تجمع صادر نشده است، گفت: چنین تجمعاتی با تحریک رسانه های معاند و ضد انقلاب هدفی جز آرامش این سرزمین را در پس خود دارد.

وی ادامه داد: از تمامی مردم شهر رشت خواستار آن هستیم که با شناخت واقعیت های پشت پرده آن و توجه به رفتارهای منافقانه برخی گروهک های ضد انقلاب و رسانه های معاند هوشیارتر از همیشه عمل کرده و در شرایط حساس فعلی در مقابل این اقدامات سودجویانه بایستند.

معاون سیاسی فرماندار رشت تصریح کرد: ما نیز با دقت موضوع را بررسی میکنیم و اجازه نخواهیم داد عده ای با ادعای تجمعات مردمی به اموال عمومی آسیب برسد و اقداماتی علیه امنیت شهروندان صورت دهند.