به گزارش خزر، صبح امروز طی گشت و کنترل منطقه از ساحل پارک مای در منطقه ساحلی روستای امیر کیاسر لاشه یک قلاده فک خزری توسط کارشناسان و محیط بانان این اداره کشف و مشاهده شد. ابراهیم غلامی رئیس اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت: امروز صبح طی گشت و کنترل منطقه از ساحل پارک […]

به گزارش خزر، صبح امروز طی گشت و کنترل منطقه از ساحل پارک مای در منطقه ساحلی روستای امیر کیاسر لاشه یک قلاده فک خزری توسط کارشناسان و محیط بانان این اداره کشف و مشاهده شد.

ابراهیم غلامی رئیس اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت: امروز صبح طی گشت و کنترل منطقه از ساحل پارک ملی در منطقه ساحلی روستای امیر کیاسر لاشه یک قلاده فک خزری توسط کارشناسان و محیط بانان این اداره کشف و مشاهده شد و از آنجایی که گزارش و رویت و مرگ و میر این پستاندار دریایی از جهت بررسی وضعیت آن حائز اهمیت است پس از معاینات اولیه بدلیل پوسیده بودن لاشه دفن بهداشتی گردید.

غلامی افزود: با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب جمعیتی این تنها پستاندار دریای خزر از کلیه علاقمندان و دوستداران حیات وحش می خواهیم تا در صورت مشاهده این حیوان زیبا بصورت مجروح مراتب را به سرعت به پاسگاه های محیط زیست اطلاع دهند و از جابجایی حیوان به شدت پرهیز کنند چرا که بروز شوک حاصل از خشکی پوست و جابجایی ممکن است باعث تلف شدن حیوان شود

به نظر کارشناسان حیات وحش شکار بی رویه و کم شدن منابع مهم غذایی این حیوان، از عمده دلایل کاهش شدید جمعیت آن می باشد.