به گزارش خزر و به نقل از تدبیرشرق، با حکم دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس کاظم لطفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد. دکتر اردکانیان وزیر نیرو در راستای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی» رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل […]

به گزارش خزر و به نقل از تدبیرشرق، با حکم دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس کاظم لطفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد.

دکتر اردکانیان وزیر نیرو در راستای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی» رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان را به این سمت منصوب کرد.

گفتنی است؛ برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان از طریق ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکت‌ها برای ارتقای کیفیت و سطح خدمت‌رسانی به مردم به‌ویژه از طرق ارتقای آموزش، تحقیقات و فناوری در سطح شرکت‌های استان، برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا، ایجاد هم‌افزایی، رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی‌ها و مطالبات میان شرکت‌های زیرمجموعه، هماهنگی و همکاری سازنده با مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و برنامه‌ریزی و هماهنگی در سفرهای هیئت دولت و مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی به گیلان و جلب همکاری تمامی شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو، از جمله وظایف ابلاغی به مهندس کاظم لطفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان است.