به گزارش خزر و به نقل از گیل خبر، به دنبال انتصاب بخشدار جدید بخش مرکزی رودبار امام جمعه رودبار طی گفتگوئی این انتصاب را زیر سوال برد. مهم ترین نکته ای که امام جمعه بر آن تاکید داشت اهل سنت بودن بخشدار جدید است که با توجه به آن ابراز داشت: «شهرستانی که دارای […]

به گزارش خزر و به نقل از گیل خبر، به دنبال انتصاب بخشدار جدید بخش مرکزی رودبار امام جمعه رودبار طی گفتگوئی این انتصاب را زیر سوال برد. مهم ترین نکته ای که امام جمعه بر آن تاکید داشت اهل سنت بودن بخشدار جدید است که با توجه به آن ابراز داشت: «شهرستانی که دارای عالمانی چون رودباری ها، انبوهی ها، سیدمهدی شفیعی ها و آیت الله های خورگامی ها و… دارد نباید یک اهل تسنن بخشدار آن باشد.»

مشخص نیست که امام جمعه محترم اطلاعات خودش را از چه کسانی گرفته است. حتی با فهمیدن نام «سید فرشاد موسوی» نیز می توان فهمید که این فرد نمی تواند اهل تسنن باشد و نام و فامیل سید موسوی یک نام خانوادگی شناخته شده شیعی در کشور ما محسوب می شود. هرچند حتی اگر سید فرشاد موسوی از خاندان سادات موسوی نیز نبود نیز چنین اظهاراتی خلاف وحدت اسلامی است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده اند. گوئی شهدای ما امده اند که در این مملکت اهل ستنن مسئولیتی را نداشته باشند. این که تاکید شود مردم رودبار ممکن است آرامش خود را از دست بدهند از آن جمله سخنانی است که به واقع مخل وحدت و قانون است و از جایگاه رفیعی چون امام جمعه انتظار نمی رود.

به طور مشخص انتصاب یک بخشدار آن قدرها هم اتفاق مهمی در سیاست محسوب نمی شود که بخواهیم برای آن هم آرامش یک شهر را تحت شعاع خود قرار دهیم. مهم این است که با انتصاب جوانان توانمند بتوانیم عمر مدیریتی کشور را جوانتر نمائیم و قدرت را از مدیران پابه سن گذاشته به مدیران جوان منتقل کنیم و برای همین منظور باید از انتصاب جوانان در پست های پایه ای حمایت و تقدیر شود.

بخشدار جدید مرکزی رودبار هم از جوانان تحصیل کرده ای است که با حمایت مسئولین و امام جمعه شهر می تواند در این مسیر پا بگذارد و با افکار و ایده های نو حالت رخوت و ورکود در بدنه مدیریتی کشور را تا حدودی تعدیل نماید. انتظار از ائمه جمعه، مسئولین دولتی و غیردولتی این است که حضور این جوانان را با آغوش باز بپذیرند و مورد حمایت قرار دهند تا بتوانند در عرصه های مدیریتی بیشتر خودشان را نشان دهند.