به گزارش خزر، چند روز قبل بود که دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشت حضور یافت و انتقاداتی را به دانشگاه علوم پزشکی گیلان ابراز داشت. اگرچه انتقادات ملک‌زاده به عقب ماندن دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور بود اما اشاره […]

به گزارش خزر، چند روز قبل بود که دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشت حضور یافت و انتقاداتی را به دانشگاه علوم پزشکی گیلان ابراز داشت.

اگرچه انتقادات ملک‌زاده به عقب ماندن دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور بود اما اشاره وی به رخوت دانشگاه علوم پزشکی گیلان تا پیش از سال 2014 موضوع جالبی بود که وی به آن اشاره داشت.

ملک‌زاده با انتقاد از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشت: تا سال 2014 این دانشگاه در حالت رخوت بود اما از سال 2014 به بعد تعداد مقالات علمی آن افزایش پیدا کرد اما از نظر محتوایی نیاز به کار بیشتری دارد. هرچند تیغ انتقادات معاون وزارت بهداشت بر روی گردن وضعیت فعلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اما نکته قابل‌توجه آن است که وی سال 2014 را نقطه رهایی از رخوت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه مقالات علمی می‌داند، زمانی که دوره قبلی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان عصری جدید آغاز شد.

بااین‌حال اما معاون وزیر بهداشت در خصوص وضعیت محتوایی مقالات علمی کنونی و پس از تغییرات در راس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انتقاداتی را وارد می‌داند و معتقد است که می‌بایست در حال حاضر از نظر محتوایی کار بیشتری بر روی مقالات صورت گیرد.