به گزارش خزر، سرانجام انتخابات پرحاشیه مدیرگروهی قلب دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد و البته نتیجه ای که برایش رقم خورد، نشان داد آن همه حاشیه چندان هم بی مورد نبوده است چرا که رای دو تن از داوطلبین تصدی بر مسند مدیرگروهی دقیقا با هم برابر شد! دکتر حسن وشتانی و دکتر مجید […]

به گزارش خزر، سرانجام انتخابات پرحاشیه مدیرگروهی قلب دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد و البته نتیجه ای که برایش رقم خورد، نشان داد آن همه حاشیه چندان هم بی مورد نبوده است چرا که رای دو تن از داوطلبین تصدی بر مسند مدیرگروهی دقیقا با هم برابر شد! دکتر حسن وشتانی و دکتر مجید چینی کار دو پزشکی هستند که گویا در این انتخابات آرای برابر کسب کرده و حالا همه چیز به نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بستگی دارد.

دکتر وشتانی، از جمله پزشکانی است که تمام روزهای کاری سال را در داخل کشور حاضر بوده و به هیچ عنوان از جان بیماران و سلامتی آنان به عنوان ابزاری برای بر کرسی نشاندن نظرات خود استفاده نکرده است. دکتر وشتانی از جمله اعضای هیات علمی است که معروف به انضباط کاری بوده و در ساعات كاري صبح با توجه به اینکه حقوق يك عضو هيات علمي را از دانشگاه علوم پزشكي دريافت مي كند، به هیچ عنوان در بخش خصوصي به انجام امورات درمانی مشغول نبوده است. وی به خوبی اخلاق پزشکی را رعایت می کند و شکایتی از وی در باب برخورد نامناسب با پرستاران به ثبت نرسیده است.

در سال های اخیر عدم تبحر برخی پزشکان در انجام پيس ميكر گذاري (گذاشتن باتري قلبي) و دستگاه شوك داخل قلبي ( ICD گذاري) با وجود دو فلوشييپ فوق تخصصي الكتروفيزيولوژي در بيمارستان حشمت و در ساير مراكز در شهر رشت بعضا مشکلاتی را برای بیماران بعد از تعبيه باتري قلبي ایجاد کرده که بی تردید با تصدی دکتر وشتانی بر کرسی مدیریت قلب دانشگاه علوم پزشکی این مشکل مرتفع خواهد شد. وی همواره در بیمارستان حشمت حاضر بوده و از امورات جاری بیمارستان باخبر است.

امید است انتخاب مدیرگروه قلب دانشگاه علوم پزشکی گیلان به دور از فشار برخی از ذینفعان توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت پذیرد و فشار برخی از مسئولین دانشگاه که خود به نظمی شهره اند، خللی در این انتخاب به وجود نیاورد.