به گزارش خزر، معاون دولت دهم از محکومیت خود به ۶۳ سال حبس خبر داد. حمید بقایی با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی‌اش در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دستگاه قضایی وی را به ۶۳ سال زندان محکوم کرده است.

به گزارش خزر، معاون دولت دهم از محکومیت خود به ۶۳ سال حبس خبر داد.

حمید بقایی با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی‌اش در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دستگاه قضایی وی را به ۶۳ سال زندان محکوم کرده است.