به گزارش خزر، در شرایطی که قرار بود هجدهمین جلسه شورای شهر رشت با حضور خبرنگار و به‌صورت علنی برگزار شود حدود یک ساعت قبل از آغاز جلسه تماسی تلفنی از ساختمان عمارت حاج میرزا خلیل رفیع حکایت از آن داشت که جلسه امروز به‌صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد!   در این جلسه که از […]

به گزارش خزر، در شرایطی که قرار بود هجدهمین جلسه شورای شهر رشت با حضور خبرنگار و به‌صورت علنی برگزار شود حدود یک ساعت قبل از آغاز جلسه تماسی تلفنی از ساختمان عمارت حاج میرزا خلیل رفیع حکایت از آن داشت که جلسه امروز به‌صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد!

 

در این جلسه که از قبل قرار بود شهردار رشت به اعضای شورا گزارش دهد، به‌یک‌باره جلسه غیرعلنی اعلام شد. تا این بار هم جلسات پشت درهای بسته برگزار شود.

 

گفتنی است از آغاز بکار شورای پنجم تاکنون این چندمین بار است که جلسات شورا به‌صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار می‌شود.