به گزارش خزر، چهارمین شماره نشریه هشدار با مدیرمسئولی حسین خاکزاد شاهاندشتی و سردبیری معین حسن‌زاده لیفکوئی منتشر شد. چهارمین شماره هشدار با 4 پرونده ویژه “مشاور میلیونی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان” ، “موسسه خیریه امید را بهتر بشناسیم!” ، “تکلیف ژن خوب در اداره کل هواشناسی گیلان چه شد؟” ، “راستی! نحوه به‌کارگیری […]

به گزارش خزر، چهارمین شماره نشریه هشدار با مدیرمسئولی حسین خاکزاد شاهاندشتی و سردبیری معین حسن‌زاده لیفکوئی منتشر شد.

چهارمین شماره هشدار با 4 پرونده ویژه “مشاور میلیونی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان” ، “موسسه خیریه امید را بهتر بشناسیم!” ، “تکلیف ژن خوب در اداره کل هواشناسی گیلان چه شد؟” ، “راستی! نحوه به‌کارگیری فرزندتان در سازمان صنعت و معدن گیلان را برای مردم توضیح می‌دهید؟” در چهار صفحه منتشر شد و از فردا در کیوسک های روزنامه فروشی قابل عرضه خواهد بود.

دانلود pdf از اینجا