به گزارش خزر، محمدولی روزبهان گفت:امروز مبلغ 412میلیون تومان از مطالبات به حساب عابربانک سپه چایکاران واریز شد. وی افزود: به این ترتیب تاکنون در مجموع 159میلیارد و 955میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است. ریس سازمان چای کشور خواستار ورود جوانان صاحب نظر و ارائه راهكارها در حوزه های مختلف اين صنعت مهم […]

به گزارش خزر، محمدولی روزبهان گفت:امروز مبلغ 412میلیون تومان از مطالبات به حساب عابربانک سپه چایکاران واریز شد.

وی افزود: به این ترتیب تاکنون در مجموع 159میلیارد و 955میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

ریس سازمان چای کشور خواستار ورود جوانان صاحب نظر و ارائه راهكارها در حوزه های مختلف اين صنعت مهم شد.

وی با برشمردن فرصت هاي متعدد اين صنعت جهت توليد ثروت، ايجاد اشتغال، جلوگيری از خروج ارز و همچنين رونق فضای كسب و كار از آمادگی سازمان چای برای بررسی ايده‌ها، پيشنهادها و راهكارهای جوانان خلاق و صاحب نظر خبر داد.

روزبهان ادامه داد: ما از همه نظرات كاربردي صاحب نظران استقبال كرده و حتماً آنها را مورد بررسی جدی قرار خواهيم داد.