به گزارش خزر، جمیل حق پرست در گفت‌وگویی،با اشاره به ضرورت تامین منابع بمنظور انجام مطلوب تعهدات اظهار کرد: درحال حاضر کارفرمایان گیلانی بیش از٣٣٠ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار میباشند که ١٦٤ میلیارد تومان آن مربوط به تنها ٤٠ شرکت بزرگ است . وی با اشاره به رقمهای میلیاردی بدهی های مذکور […]

به گزارش خزر، جمیل حق پرست در گفت‌وگویی،با اشاره به ضرورت تامین منابع بمنظور انجام مطلوب تعهدات اظهار کرد: درحال حاضر کارفرمایان گیلانی بیش از٣٣٠ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار میباشند که ١٦٤ میلیارد تومان آن مربوط به تنها ٤٠ شرکت بزرگ است .

وی با اشاره به رقمهای میلیاردی بدهی های مذکور افزود: علیرغم وجود بدهی های معوق ومشکلات موجود در پرداخت حق بیمه های جاری، با هدف همکاری و کمک به واحدهای تولیدی صنعتی استان  ارائه تعهدات ازسوی تامین اجتماعی گیلان به بسیاری از بیمه شدگان این شرکتها درقالب خدماتی همچون مقرری بیمه بیکاری یا بازنشستگی و تمدید دفترچه های درمانی صورت پذیرفته است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اظهارکرد: درسال ٩٥ مجموع منابع ناشی ازحق بیمه درگیلان معادل ١٢٦٠ میلیارد تومان و تعهدات انجام شده ٢٤٤٠ میلیارد بوده که بیانگر پوشش صرفاً ٥٠ درصدی هزینه ها است .

جمیل حق پرست با اشاره به هزینه های ١٣٠٠ میلیارد تومانی تعهدات استان تنها دربخش بیمه ای و بدون محاسبه هزینه های حوزه درمان طی هشت ماهه لغایت آبانماه از رشد ١٤ درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و افزود:سالمندی، افزایش غیرمنطقی ونامتعارف شمار بازنشستگان، کاهش بیمه شدگان اجباری، پائین بودن ضریب پشتیبانی ( نسبت بیمه شده به مستمری بگیر )، کاهش متوسط سن بازنشستگان به کمتر از ٤٤ سال و… ازجمله مهمترین عواملی است که بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع را برای آینده تامین اجتماعی ترسیم می‌کند .  

وی تاکید کرد:درحال حاضر بیش از١١٤ هزار مستمری بگیر وافزون بر٤٠٤ هزار بیمه شده اصلی به اتفاق افراد تبعی خود جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل می‌دهند.