به گزارش خزر، قریب به چهار ماه از آغاز بکار رسمی شورای پنجم می‌گذرد. شورایی که در میان یازده عضو خود حضور یک پدیده را تجربه می‌کند. پدیده‌ای که پایش به رسانه‌های کشوری هم باز شد و خبر انتخابش به‌ عنوان عضو شورای شهر رشت برای چند روز بمب خبری بود. محمدحسن علیپور کسبخی، در […]

به گزارش خزر، قریب به چهار ماه از آغاز بکار رسمی شورای پنجم می‌گذرد. شورایی که در میان یازده عضو خود حضور یک پدیده را تجربه می‌کند. پدیده‌ای که پایش به رسانه‌های کشوری هم باز شد و خبر انتخابش به‌ عنوان عضو شورای شهر رشت برای چند روز بمب خبری بود.

محمدحسن علیپور کسبخی، در روزهای تبلیغات انتخابات شوراها با لباس کار نارنجی‌رنگ که همان لباس پاکبانان شهر باران بود، اقدام به تبلیغات جزیی در سطح شهر کرد. تبلیغاتی که البته به مدد رسانه ها، وی را به نمادی از پاکدستی و شرافت پاکبانان تبدیل کرد و نتیجه اش 20 هزار رای بود که مردم رشت به نام او به صندوق ها انداختند. پاکبان مشهور شهر رشت در همان روزهای نخستین پس از پیروزی، در مصاحبه ای گفته بود با لباس پاکبانی در شورا حاضر خواهد شد و زبان رسای همکاران پیشین خود خواهد بود. در خصوص این دو وعده، حداقل اولی تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

تحقق وعده دوم هم باوجود گذشت چند ماه از آغاز بکار شورای پنجم هنوز در هاله ای از ابهام است و دقیقا مشخص نیست دستاورد حضور محمدحسن علیپور در شورای شهر رشت برای پاکبانان تا به امروز چه بوده است! آیا موج ایجادشده انتخاباتی از بیست هزار رأی که به فاصله چند روز برای مرد نارنجی‌پوش جمع شد خیلی زود به ساحل رسیده است؟

علیپور در آن روزها خبر از حضور با لباس پاکبانی در صحن شورا می‌داد و گفته می‌شد که نه خودرویی می‌خواهد و نه چیزی و قصد او این است که نماینده اقشار زحمتکش جامعه در عمارت حاج میرزا خلیل رفیع باشد. عمارتی که روزگاری محل گفتمان هیئت‌امنای شهر رشت بوده است. حال اما گوشی هوشمند، راننده شخصی و فراموش کردن وعده بر تن کردن لباس پاکبانی در صحن شورا، خبر از تغییراتی در مرد سابقاً نارنجی‌پوش می‌دهد!