به گزارش خزر، مسعود کاظمی، شهردار لاهیجان، در جلسه با مؤسسه حمایت معلولین شرق گیلان در لاهیجان که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، گفت: معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص، ولی با قابلیتی بی نهایت. فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت آمــوزش میدهد. وی […]

به گزارش خزر، مسعود کاظمی، شهردار لاهیجان، در جلسه با مؤسسه حمایت معلولین شرق گیلان در لاهیجان که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد، گفت: معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص، ولی با قابلیتی بی نهایت. فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت آمــوزش میدهد.

وی افزود: روز جهانی معلولین روز پاسداشت ارزش هاست، روز به اثبات رساندن خواستن توانستن و روز نشان دادن ما می توانیم است.

کاظمی گفت: این مجموعه نیاز به ترحم ندارد، بلکه نیازمند حمایت است. تلاش می کنیم که وظایف شرعی، قانونی و اداری خود را در این زمینه اجرا کنیم.

شهردار لاهیجان افزود: از تک تک پتانسیل های شما جهت بهبود فضای شهر استفاده خواهیم کرد و آماده عقد تفاهمنامه در خصوص خرید محصولات خانگی شما هستیم.

وی گفت: با توجه به بالا رفتن میانگین سن جامعه، برای سهولت تردد و ایجاد آسایش و امنیت شهروندان، پل های عابر پیاده مکانیزه احداث خواهیم کرد.

کاظمی در خصوص استفاده جامعه معلولین از فضاهای ورزشی گفت: مجموعه های متفاوتی داریم که این عزیزان می توانند از آنها استفاده کنند و با توجه به محدودیت هایی که شهرداری ها دارند، آماده ایجاد تیم مشترک هستیم.

شهردار لاهیجان افزود: تلاش می کنیم به اولین هایمان برگردیم و کلیه پروژه های شهرداری لاهیجان، ضمن پیوستهای محیط زیستی و توسعه پایدار، پیوستهای بهزیستی و تردد داشته باشند.