به گزارش خزر، پس از برگزاری دومین کنگره استانی حزب کارگزاران استان گیلان در بیست و شش آبان سال جاری که با حضور بیش از سیصد نفر از اعضای حزب برگزار شد وبا برگزاری انتخابات شورای استان همراه بود شورای مرکزی حزب در ایران افراد راه یافته به شورای استان گیلان را معرفی کرد. گفتنیست […]

به گزارش خزر، پس از برگزاری دومین کنگره استانی حزب کارگزاران استان گیلان در بیست و شش آبان سال جاری که با حضور بیش از سیصد نفر از اعضای حزب برگزار شد وبا برگزاری انتخابات شورای استان همراه بود شورای مرکزی حزب در ایران افراد راه یافته به شورای استان گیلان را معرفی کرد.

گفتنیست شیوه ی کار در حزب کارگزاران بدین صورت صورت است که در هر سال عده ای که دو سال انها به پایان رسیده است مستعفی می شوند و اعضای حزب استان با ارای خود اعضای جدید را انتخاب می کنند، نامزدی افراد مستعفی از نظر ایین نامه ی حزب بلااشکال است.

محمد زالفی در گفتگو با کانال رسمی حزب در استان اعلام کرد که افراد ذیل به عنوان اعضای مورد تایید شورای مرکزی حزب معرفی شدند:

۱- محمد احمدی پور

۲- مریم اسماعیل پور

۳- غلامحسین بخشی

۴- عبدالرضا بی ازار

۵- زهرا پرشاد

۶- ارمان پور قربانی

۷- عسگر حسنی پور

۸- کامیار چایچی

۹- محمد زالفی

۱۰- فرزانه زیوری

۱۱- سیروس شفقی

۱۲- مازیار صفایی

۱۳- میر سعید صفوی

۱۴- یمان ظلمتی