به گزارش خزر، نشست کتابخوان با حضور نویسندگان در سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان برگزار شد، هوشنگ عباسی با معرفی کتاب یادنامه استاد فرض‌پور ماچیانی، دکتر فریدون شایسته با معرفی کتاب نهضت جنگل از آغاز تا فرجام، اکبر خیرخواه با معرفی کتاب با سفیدرود به کیاشهر، دکتر ولی جهانی با معرفی کتاب غارهای گیلان و علی […]

به گزارش خزر، نشست کتابخوان با حضور نویسندگان در سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان برگزار شد، هوشنگ عباسی با معرفی کتاب یادنامه استاد فرض‌پور ماچیانی، دکتر فریدون شایسته با معرفی کتاب نهضت جنگل از آغاز تا فرجام، اکبر خیرخواه با معرفی کتاب با سفیدرود به کیاشهر، دکتر ولی جهانی با معرفی کتاب غارهای گیلان و علی اکبر مرادیان گروسی با معرفی کتاب فرهنگی گیلکی بوسار از افراد معرفی کننده کتاب نشست کتابخوان ویژه نویسندگان گیلان، بودند.

 

یادنامه‌ها اطلاعاتی همه جانبه در مورد یک فرد را در اختیار خواننده می‌گذارد

هوشنگ عباسی، معرف کتاب یادنامه استاد مصطفی فرض‌پور ماچیانی اظهار کرد: یکی از کارهایی که در جامعه ارزش و هویت به وجود می‌آورد این است که ما به بزرگان علم، دانش و فرهنگمان ارج نهیم.

 

وی با بیان اینکه مصطفی فرض‌پور ماچیانی سالها در عرصه فرهنگ گیلان زحمت کشید و تالیفات و کتاب‌هایی داشت، افزود: استاد فرض‌پور وقتی در بستر بیماری بود، یک کتاب به وی تقدیم کردم که وی با حسرت به آن کتاب می‌نگریست و در همان زمان به او قول دادم که کتابی در زمینه معرفی اش بنویسم.

 

معرف کتاب یادنامه استاد مصطفی فرض‌پور ماچیانی با اشاره به اینکه کتاب‌هایی که در زمینه شرح حال افراد نوشته می‌شود، به دو گونه است، گفت: یکی افرادی که زنده هستند و آن جشن‌نامه، شناسنامه و یادگارنامه نام دارد و یکی کتاب‌هایی که بعد از وفات افراد نوشته می‌شود و به سوگ‌نامه، درگذشت نامه و یادنامه یاد می‌شود.

 

عباسی با بیان اینکه کتاب یادنامه استاد مصطفی فرض‌پور ماچیانی در چند بخش تالیف شده است، تصریح کرد: بخش اول کتاب روزشمار زندگی، بخش دوم مصاحبه ده سال قبل از مرگ استاد، بخش سوم مقالات استاد که در عرصه مختلف ایران و گیلان نگاشته بود است که خود هفت بخش در زمینه مسافر، مردم‌شناسی، سفرنامه‌ها، واژه نامه‌ها، نقد و بررسی، گزارش و پیشنهادهایی که داشتند، است.

 

وی با بیان اینکه استاد ماچیانی در انجمن‌های مختلف گیلان عضو و سرپرست روزنامه طلوع گیلان بود، خاطرنشان کرد: این مرد فرهیخته در فروردین سال 1393 در ماچیان رودسر از دنیا رفت.

 

نویسنده گیلانی با بیان اینکه یادنامه‌‌ها کتاب‌هایی هستند که اطلاعاتی همه جانبه در مورد یک فرد در اختیار خواننده می‌گذارد و به نوعی می‌توان گفت یک دانش‌نامه کوچک است، اظهار کرد: این کتاب هم در زمینه انسان زحمتکش، فرهیخته و فرهنگی است که برای زادگاهش خیلی زحمت کشید و زندگی را بدرود گفت.

 

عباسی با بیان اینکه در جامعه ما باید کتاب شان و جایگاه خود را پیدا کند، افزود: بسیاری از عوارض و مشکلات و معضلاتی که در جامعه است ناشی از فاصله گرفتن از کتاب است.

 

وی گفت: اگر شهرداری ‌ها در هر شهری، بخشی از هزینه‌های خود را به ترویج کتاب اختصاص دهند، آن جامعه با فرهنگ غنی روبه‌رو ‌می‌شود و قطعا آن جامعه رشد و تعالی خواهد داشت.

 

جامعه فرهنگی استان گیلان باید بیشتر با فرهیختگان گیلان آشنا شوند

فریدون شایسته معرف کتاب نهضت جنگل از آغاز تا فرجام با بیان اینکه جامعه فرهنگی استان گیلان باید بیشتر با فرهیختگان گیلان آشنا شوند، تصریح کرد: کتاب نهضت جنگل از آغاز تا فرجام از مجموعه کتاب‌هاییست که دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان قرار است در 100 جلد آن را چاپ کند.

 

وی با بیان اینکه در دانشنامه فرهنگ و تمدن به محدودیت صفحات تاکید دارند، خاطرنشان کرد: من به دلیل اینکه محدودیت صفحات را رعایت کنم و صحبت‌هایی را در مورد نهضت جنگل بنویسم از نگاه دیگر به نهضت جنگل پرداخته‌ام.

 

نویسنده کتاب نهضت جنگل از آغاز تا فرجام با بیان اینکه چاپ اول این کتاب 139 صفحه‌ای در سال 85 و چاپ دوم آن در سال 89 بود، اظهار کرد: سعی کرده‌ام در این کتاب به مباحثی بپردازم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

شایسته با بیان اینکه خدمات و اقدامات متعدد نهضت جنگل در 5 سال اوج فعالیتش در کتاب مورد توجه قرار گرفته است، افزود: بخش مغفول کسما به عنوان پایگاه و خواستگاه نهضت جنگل در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

 

وی با بیان اینکه بخشی از این کتاب را به بررسی دیدگاه‌های مورخان صاحب نام دوره معاصر اختصاص داده ام، گفت: کتاب یک مقدمه‌ای دارد که پیوندی بین مشروطه گیلان تا میرزاکوچک می‌باشد که در آنجا حضور داشته است.

 

نویسنده کتاب نهضت جنگل از آغاز تا فرجام با بیان اینکه کتاب رجال مشروطه گیلان به عنوان دومین کتابی است که معرفی می‌کنم، تصریح کرد: این کتاب توسط هومن یوسف دهی پدید آورده شده است.

 

شایسته با بیان اینکه یوسف‌دهی در کتاب مذکور سعی کرده در این کتاب فقط بیوگراف نگاری و زندگی نامه نگاری کند و به تحلیل نپردازد، خاطرنشان کرد: در صفحه 234 تا 236 این کتاب، محمدعلی مفاخر الملک اصفهن را از رجال مشروطه خواه گیلان می‌داند در صورتی که او گیلانی نبود و برای سرکوب نهضت جنگل آمده بود و این اشتباه بارز در کتاب او دیده می‌شود.

 

گیلکی صحبت کردن سبب می‌شود که فرهنگمان حفظ شود

علی اکبر مرادیان گروسی، معرف کتاب فرهنگی گیلکی بوسار با بیان اینکه کم کار کشیدن از زبان گیلکی یکی از مشکلات گیلانیان است، اظهار کرد: زبان گیلکی در گیلان مخلوط است زیرا زبان‌های تالشی، ترکی و تاتی هم در مکان‌های مختلف استانمان وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه جلگه‌نشینان گیلان به گویش گیلکی صحبت می‌کنند، افزود: ما به عنوان گیلک زبان باید با فرزندانمان گیلکی صحبت کنیم تا بتوانیم زبانمان را حفظ کنیم.

 

نویسنده کتاب فرهنگی گیلکی بوسار با بیان اینکه گیلکی صحبت کردنمان سبب می‌شود که فرهنگمان حفظ شود، گفت: حفظ زبان گیلکی نیز می‌تواند هویت استان ما را حفظ کند.

 

سفیدرود در هزار سال اخیر شش بار بستر خود را از کوه تا دریا تغییر داده است

اکبر خیرخواه، معرف کتاب با سفیدرود به کیاشهر با بیان اینکه این کتاب چهارمین کتاب من با 440 صفحه و 8 بخش است، تصریح کرد: این کتاب درباره برهه‌ای از سفیدرود در هزار سال اخیر که شش بار بستر خود را از کوه تا دریا تغییر داده است.

 

وی خاطرنشان کرد: این شش بار با توجه به پادگان‌های به جا مانده و رسوبات رودخانه‌ای که توسط توپوگرافی گرفته شده، است، اولین بار با اتقان دادن این پایانه‌ها و رسوبات به جامانده سفید رود و با توجه به پژوهش و کاوش و زحمت نویسندگان بزرگ از صدسال به این طرف به هم وصل کردم.

 

نویسنده کتاب با سفیدرود به کیاشهر با بیان اینکه در کتاب به پیشه‌گری، کشاورزی و ماهیگیری هم پرداخته‌ام، اظهار کرد: نخستین مدرک ماهیگیری از زمان طاهریان در این کتاب به صورت مستند آورده شده است.

 

قدیمی‌ترین سکونتگاه بشر اولیه در ایران داخل غارها بوده است

دکتر ولی جهانی با معرفی کتاب غارهای گیلان با بیان اینکه قدیمی‌ترین سکونتگاه بشر اولیه در ایران داخل غارها بوده است، افزود: غارها به این گونه بوده است که وقتی کسی می‌خواست شکم خود را سیر کند باید 17 کیلومتر راه می‌رفت تا یک شکاری بزنند و از پوست و گوشت ان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه قدیمی‌ترین سکونتگاه ایران غار دربند در رودبار است، گفت: 101 غار گیلان در این کتاب به تفکیک شهرستان معرفی شده است.

http://uupload.ir/files/8ccs_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/vz9b_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/encz_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/2k77_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/ygw5_0_(5).jpg

http://uupload.ir/files/wn51_0_(7).jpg

http://uupload.ir/files/30k_0_(8).jpg

http://uupload.ir/files/0efc_0_(9).jpg

http://uupload.ir/files/griv_0_(10).jpg

http://uupload.ir/files/1zqr_0_(11).jpg

http://uupload.ir/files/cmun_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/hi28_0_(13).jpg

http://uupload.ir/files/8wbd_0_(14).jpg

http://uupload.ir/files/8014_0_(15).jpg

http://uupload.ir/files/7wmt_0_(16).jpg

http://uupload.ir/files/f2xw_0_(17).jpg

http://uupload.ir/files/f5js_0_(18).jpg

http://uupload.ir/files/902b_0_(19).jpg

http://uupload.ir/files/xw5v_0_(20).jpg

http://uupload.ir/files/zz0c_0_(21).jpg

http://uupload.ir/files/ewbv_0_(22).jpg

http://uupload.ir/files/f23q_0_(23).jpg