به گزارش خزر، مهندس «عظیم بلبل آبادي» مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان با اشاره به اینکه پیشرفتهای مختلفی در راستای توسعه پایدار استان با تلاش مسئولین استانی صورت گرفته است و انشاءا… در آینده ای نزدیک احتمال احداث صنایع جدید در استان گیلان وجود دارد، گفت: شركت سهامي برق منطقه اي گيلان […]

به گزارش خزر، مهندس «عظیم بلبل آبادي» مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان با اشاره به اینکه پیشرفتهای مختلفی در راستای توسعه پایدار استان با تلاش مسئولین استانی صورت گرفته است و انشاءا… در آینده ای نزدیک احتمال احداث صنایع جدید در استان گیلان وجود دارد، گفت: شركت سهامي برق منطقه اي گيلان پروژه های خود را در دوره های 5 ساله و 10 ساله تعریف و مشخص کرده است و در این راستا به فعالیت می پردازد. شروع برنامه بلندمدت 10 ساله شرکت از سال 95 بوده و تا سال 1405 ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شركت سهامي برق منطقه اي گيلان برای کنترل افزایش 34.89 درصدی بار شبکه مصرف استان، اقدامات مختلفی در راستای اخذ وام از بانک توسعه زیرساخت آسیا به مبلغ 113 میلیون یورو، تامین منابع مالی از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت به مبلغ 300 میلیارد ریال در سال مالی 96 و تامین منابع مالی از طریق فاینانس بین المللی به مبلغ 56 میلیون یورو انجام داده است. همچنین جذب سرمایه گزار در زمینه تولیدات پراکنده از دیگر راهکارهای شرکت از دیگر اقدامات شرکت در راستای معضل رشد بار شبکه مصرف استان می باشد که در این راستا شرکت برق گیلان اقداماتی مانند هماهنگي با شركت هاي توزيع نیروی برق، تشكيل كارگروه تخصصي توليد پراكنده، تعريف اولويت هاي تحقيقاتي در خصوص جايابي بهينه مولدهاي مقياس كوچك، انجام مطالعات اوليه در زمينه شناسايي ساختگاه هاي مناسب جهت سرمايه گذاري و مذاكره با سرمايه گذاران داخلي و خارجي را انجام داده است.

عظیم بلبل آبادي با اشاره به اینکه شرکت برق منطقه اي گيلان ، شرکتی برنامه محور است گفت: با توجه به بررسی های بعمل آمده، خوشبختانه در بخشهای مختلف استان پتانسیل های بسیار خوبی از بابت امکان استفاده از انرژی خورشیدی و بادی وجود دارد. که در همین راستا مذاکراتی برای احداث نیروگاه خورشیدی با سلولها وپنل های خورشیدی به مقدار حدود 510 مگاوات با شرکتهای داخلی وخارجی صورت پذیرفت. که از این مقدار حدود 60 مگاوات بطور بسیار جدی در حال پیگیری است که امیدواریم در سال جاری تحقق پیدا نماید. و حدود 600 مگاوات هم در امر بکارگیری از انرژی بادی در حال مذاکره هستیم که امیدواریم شاهد به بار نشستن حداقل 200 مگاوات آن در سال جاری باشیم.

گفتنی است که بر اساس مطالعات، رشد بار شبکه مصرف استان طی 8 سال آتی حداقل به 2550 مگاولت آمپر( معادل 2300 مگاوات) افزایش خواهد یافت.