به گزارش خزر، یدالله موحد در گفت‌وگویی اظهار داشت: پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان عدم صلاحیت خورده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نامبرده روز گذشته به تهران منتقل شده است گفت: سایر متهمان پرونده نیز به همراه وی با پرواز به تهران منتقل شده‌اند. /تسنیم

به گزارش خزر، یدالله موحد در گفت‌وگویی اظهار داشت: پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان عدم صلاحیت خورده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نامبرده روز گذشته به تهران منتقل شده است گفت: سایر متهمان پرونده نیز به همراه وی با پرواز به تهران منتقل شده‌اند. /تسنیم