به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که سه نفر از نزدیکان و مدیران ارشد دولت احمدی نژاد چندی پیش در رشت میهمان یکی از اعضای سابق شورای شهر بودند. دکتر ساکت رئیس مرکز استراتژیک دولت نهم و دهم، دکتر صادقی معاون وزیر دادگستری و دکتر خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد سه نفری […]

به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که سه نفر از نزدیکان و مدیران ارشد دولت احمدی نژاد چندی پیش در رشت میهمان یکی از اعضای سابق شورای شهر بودند.

دکتر ساکت رئیس مرکز استراتژیک دولت نهم و دهم، دکتر صادقی معاون وزیر دادگستری و دکتر خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد سه نفری بودند که در ضیافت ناهار عضو سابق شورای شهر که از قضا علاقه بسیار زیادی به محمود احمدی نژاد دارد، حاضر بودند.

گفته می شود محور گفتگوی طرفین در این نشست، برخی فعالیت های اقتصادی مشترک و آماده سازی زیرساخت ها برای جلب آرای مردمی در صورت کاندیداتوری احمدی نژاد در انتخابات 1400 بوده است!

گفتنی است این عضو سابق شورای شهر پیش تر دیدارهایی با محمود احمدی نژاد داشته و ارتباط بسیار نزدیکی با حلقه انحرافی به خصوص حمید بقایی دارد.