به گزارش خزر، در پایان روز ششم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا وزنه‌بردار کشورمان موفق شد با کسب 3 نشان طلای یکضرب، دوضرب و مجموع قهرمان دنیا در دسته 94 کیلوگرم شود. مرادی بعد از 17 سال رکورد دنیا را جابه‌جا کرد. موسوی دیگر وزنه‌بردار کشورمان نیز به 2 نشان برنز دوضرب و […]

به گزارش خزر، در پایان روز ششم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آناهیم آمریکا وزنه‌بردار کشورمان موفق شد با کسب 3 نشان طلای یکضرب، دوضرب و مجموع قهرمان دنیا در دسته 94 کیلوگرم شود. مرادی بعد از 17 سال رکورد دنیا را جابه‌جا کرد. موسوی دیگر وزنه‌بردار کشورمان نیز به 2 نشان برنز دوضرب و مجموع دست پیدا کرد.

مرادی که در حرکت یکضرب توانست با 184 کیلوگرم صاحب طلا شود در حرکت دوضرب نیز در نهایت با 233 کیلوگرم طلایی شد تا در مجموع نیز با 417 کیلوگرم قهرمان این وزن شود. سید ایوب موسوی دیگر وزنه‌بردار کشورمان در این وزن عنوان پنجمی یکضرب و سومی دوضرب و مجموع را به‌دست آورد.

حرکت یکضرب:

سهراب مرادی در حرکت یکضرب ابتدا وزنه 176کیلویی را بالای سر برد. وی در حرکت دوم خود وزنه 182کیلویی را بالای سر کشید. قهرمان المپیک ریو 2016 در سومین حرکتش وزنه 184کیلویی را بالای سر برد تا طلای حرکت یکضرب را به‌دست آورد.

سید ایوب موسوی دیگر وزنه‌بردار کشورمان در حرکت اول خود وزنه 166کیلویی را نتوانست بالای سر ببرد. وی در حرکت دوم بار دیگر همین وزنه را انتخاب کرد و این‌بار به‌راحتی آن را بالا کشید تا برای حرکت سوم آماده شود. موسوی در سومین حرکتش وزنه 171کیلویی را انتخاب کرد و موفق شد آن را بالای سر ببرد. وی در حرکت یکضرب به عنوان پنجمی رسید.

در این وزن سوبیروف از ازبکستان با 183 کیلو به مدال نقره رسید. دیژبالیس از لیتوانی نیز در این وزن به مدال برنز دست پیدا کرد.

حرکت دوضرب:

در حرکت دوضرب سید ایوب موسوی ابتدا وزنه 208کیلویی را مهار کرد. وی در حرکت دوم خود توانست وزنه 214کیلویی را بالای سر ببرد. موسوی در سومین حرکتش نیز وزنه 218 کیلوگرمی را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد تا در حرکت دوضرب به مدال برنز دنیا دست پیدا کند. موسوی در مجموع با 385 کیلوگرم به مدال برنز جهان رسید.

سهراب مرادی در حرکت دوضرب به‌عنوان آخرین وزنه‌بردار روی تخته ایستاد. وی ابتدا وزنه 220کیلویی را بالای سر قرار داد تا طلای دوضرب و مجموع را به‌دست آورد. مرادی در حرکت دوم خود وزنه 233 کیلوگرم را بالای سر برد تا بعد از 17 سال رکورد وزنه‌بردار لهستانی را بزند.

مرادی در مجموع نیز با 417 کیلوگرم طلای مجموع را به‌دست آورد و رکورد مجموع دنیا را که در اختیار خودش بود 4 کیلو بهبود بخشید.