به گزارش خزر، جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به این خبر، افزود: کاهش مراجعات حضوری مخاطبان، کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در خدمات مورد نیاز، افزایش رضایتمندی و همگامی با متدها و شیوه های نوین جهت بهره گیری ازکانالهای ارتباطی در فضای الکترونیکی ازمهمترین دستاوردهای این اقدام میباشد. ایشان […]

به گزارش خزر، جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به این خبر، افزود: کاهش مراجعات حضوری مخاطبان، کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در خدمات مورد نیاز، افزایش رضایتمندی و همگامی با متدها و شیوه های نوین جهت بهره گیری ازکانالهای ارتباطی در فضای الکترونیکی ازمهمترین دستاوردهای این اقدام میباشد.

ایشان درادامه اذعان داشت: بر اساس طراحی نرم افزار صورت گرفته استعلام آخرین سابق ، استحقاق درمان، آخرین مستمری، بدهی کارفرمایان درکنار امکان مشاهده ودریافت انواع نمونه فرمها، دستمزد مبنای کسر حق بیمه، پرداخت حق بیمه، نوبت دهی، آشنایی با قوانین و بخشنامه ها، طرح سوال و مشاهده سوالات رایج و معرفی سازمان از بخشهای مختلف قابل دریافت در این خدمت نوین میباشد.

حق پرست با اشاره به وجود بیش از ٤٠٣ هزار بیمه شده اصلی و افزون بر ١١٤ هزار مستمری بگیردرسطح استان گیلان بعنوان افراد تحت پوشش، این امکان را فرصتی مناسب جهت برقراری ارتباط مطلوب مخاطبین با سازمان برشمرده واظهارامیدواری نمود: توسعه روزافزون این حوزه درحذف وکاهش مراجعات وهمچنین فراهم نمودن آسانترکارموثر واقع گردد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین بااشاره به اتمام آزمایشی فاز دوم طرح نرم افزاری در شعبه ویژه شهرصنعتی رشت که بمنزله گامی فراتر ازاقدامات کشوری به ابتکار استان در حال اجراست ازتسری تعهدات کوتاه مدت بصورت غیرحضوری به بیمه شدگان محدوده عمل این شعبه در روزهای آتی خبر داد.