به گزارش خزر اردبیهشت ماه 95 بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران مرکز تولید گیاهان دارویی بوده است از احداث باغ گیاهان دارویی در گیلان خبر داد. دکتر شاهرخ یوسف زاده با بیان اینکه ضرورت انجام برخی کارها آنقدر بارز است که باید آنها را با اطمینان […]

به گزارش خزر اردبیهشت ماه 95 بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران مرکز تولید گیاهان دارویی بوده است از احداث باغ گیاهان دارویی در گیلان خبر داد.

دکتر شاهرخ یوسف زاده با بیان اینکه ضرورت انجام برخی کارها آنقدر بارز است که باید آنها را با اطمینان کامل انجام داد و نیازی نیست تا منتظر تدوین برنامه استراتژیک داشنگاه باشیم، افزود انتظاری که من از گروه گیاهان دارویی دانشگاه دارم این است که با پیش آمدن این فرصت، خود را تجهیز کرده و برای کارهای بزرگ تر و مسیری طولانی تر آماده کنم.

تنها چند روز بعد از این اظهارات یوسف زاده ، آگهی مناقصه ی احداث پروژه ی آماده سازی فضای باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی سایت لاکان رشت با برآورد  1/118/177/876 ریال در رسانه ها منتشر شد و تقریباً یک سال بعد از آن یعنی اردیبهشت 96 دکتر احسان ابوطالب رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افتتاح باغ گیاهان دارویی در آینده ای نزدیک خبر داد.

با این حال باید پرسید این پروژه که با سرمایه گذاری میلیاردی احداث شده بود هم اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و آیا اهداف از پیش تعیین شده ، محقق شده است؟

قابل تامل آنکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان احداث این باغ گیاهان دارویی را اولین حرکت دانشگاه در جهت دانشگاه های نسل سوم دانسته بود و وعده کرده بود که گیلان به قطب گیاهان دارویی کشور تبدیل خواهد شد. حتی شورای راهبردی گیاهان دارویی هم به ریاست استاندار وقت و دبیری دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل شد اما چه نتیجه ای از این هزینه کرد و جلسات به دست آمد؟!

حداقل در بعد رسانه دیگر این باغ گیاهان دارویی که روزی قرار بود گیلان را به قطب گیاهان دارویی کشور تبدیل کند، سوژه اول رسانه ها نشد. وضعیت فعلی این باغ گیاهان دارویی، پیشرفت های احتمالی و حتی تاریخ افتتاح آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تصاویر زیر وضعیت این باغ گیاهان دارویی را در روزهای گذشته نشان می دهد. دست کم بر اساس آنچه که از این تصاویر بر می آید باید گفت عملیات عمرانی و نگهداری از باغی که از آن به عنوان اولین حرکت دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سمت دانشگاه های نسل سوم یاد شده بود، وضعیت مطلوبی ندارد. سر آخر هم اینکه باید از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان پرسید آیا پرداخت هزینه ماهیانه 5.5 میلونی برای نگهداری این باغ با وضعیتی که دارد، درست است؟