به گزارش خزر، یک عکاس بریتانیایی به نام «گری پارت» با نزدیک شدن به یک تمساح، عکس‌های زیبایی از این جانور خطرناک را در خلیج کوبا گرفته و برای ثبت این صحنه‌ها جان خود را به خطر انداخته است. این عکاس برای ثبت لحظه لبخند و نمای نزدیک از دندان‌های تمساح حتی چندین بار نیز […]

به گزارش خزر، یک عکاس بریتانیایی به نام «گری پارت» با نزدیک شدن به یک تمساح، عکس‌های زیبایی از این جانور خطرناک را در خلیج کوبا گرفته و برای ثبت این صحنه‌ها جان خود را به خطر انداخته است. این عکاس برای ثبت لحظه لبخند و نمای نزدیک از دندان‌های تمساح حتی چندین بار نیز مجبور شده به پوزه‌اش ضربه بزند.