به گزارش خزر، اولین جلسه رسیدگی به پرونده عامل قتل اهورای ۳ ساله در دادگاه کیفری یک استان گیلان برگزار شد. پس از قرائت متن کیفر خواست توسط نماینده دادستان، پدر اهورا از دادگاه تقاضای قصاص می کند و می گوید: «تا خودم طناب دار را گردنش نیندازم آرام نمی شوم و چیزی جز این […]

به گزارش خزر، اولین جلسه رسیدگی به پرونده عامل قتل اهورای ۳ ساله در دادگاه کیفری یک استان گیلان برگزار شد.

پس از قرائت متن کیفر خواست توسط نماینده دادستان، پدر اهورا از دادگاه تقاضای قصاص می کند و می گوید: «تا خودم طناب دار را گردنش نیندازم آرام نمی شوم و چیزی جز این نمی خواهم».

مادر اهورا در دادگاه حضور پیدا نکرد و این موضوع حتی موجب تعجب رییس دادگاه شد.

وکیل مادر اهورا فرا خوانده می شود و او نیز از دادگاه به نمایندگی از سوی موکلش، قصاص متهم را درخواست می کند.

(م. ق) متهم به قتل عمدی و کودک آزاری اهورا و همچنین مرتکب به شرب خمر به دفاع از خود می پردازد. او اظهار می کند که اعترافات پیشین او تحت شکنجه از او گرفته شده است.

وی ادامه می دهد: چگونه ممکن است طی مدت دو هفته هم دست اهورا را بسوزانم و هم به او تجاوز کنم؟ یعنی از انسانیت هیچی نفهمیده ام ؟ به غیر از من کسی دیگری در آن خانه نبوده ؟ چرا مادر او متوجه این رفتارها نشده است؟

او در پاسخ به قاضی دادگاه می گوید که کودک آزاری را قبول ندارد و خود صاحب دختر کوچکی است اما شرب خمر را قبول دارد.

در حالی که ترس و اضطراب چهره متهم را در برگرفته در ادامه پرسش های قاضی بیان می کند: ۸ شبانه روز من را کتک زدند، سه روز اول اصلاً به من آب ندادند و حتی اجازه ندادند اعتراف را خودم بنویسم و فقط اثر انگشت و امضا از من گرفتند. کف پایم را با لوله میزدند و سپس پای من رادر یک لگن آب سرد می گذاشتند و بعد از آن به من می گفتند راه برو . حتی در صحنه بازسازی در اتاق بغلی من را زدند.

نماینده دادستان اظهارات متهم را کذب می خواند و دست خط متهم را به رییس دادگاه نشان می دهد که متهم در این مورد اذعان می دارد که با ترس و تحت فشار اعترافات اولیه را نوشته است.‌ ‌

در ادامه نماینده دادستان، صورت جلسه دیگری را با دست خط متهم ارائه می دهد.

(م. ق) در ادامه دفاعیات خود درباره بازجویی روز اول می گوید: خالکوبی های بدن من را دیدند و به من گفتند تو شیطان پرست هستی.

ناپدری اهورا به رابطه خوب بین خود و اهورا و دخترش اشاره می کند و می گوید: من با این وزنم چگونه می توانم به کودک تجاوز کنم؟ کودک آسیب خواهد دید.

وی در ادامه دفاعیات خود، کبودی های بدن اهورا را ناشی از شیطنت های کودکانه او می داند و می گوید: یعنی در دو هفته من کودک را اینقدر کتک زدم؟

همچنین در باره شرب خمر به قاضی دادگاه توضیح می دهد که به همراه خانم و چند نفر دیگر به استعمال مشروبات الکی می پرداختند.

در ادامه نماینده دادستان با کسب اجازه از دادگاه، گفته های متهم را متفاوت با آنچه پزشکی قانونی اظهار داشته عنوان می کند و می گوید که طبق گفته پزشکی قانونی، ضربات شدید منجر به خونریزی و درنهایت قتل او شده است.

بهروز عزیزی فرد، وکیل پدر اهورا بیان کرد: متهم در جلسه دادگاه سعی در انکار اتهامات خود داشت و ادعا می کرد که اعترافات وی تحت فشار بوده است اما تمام شواهد و نظریات موجود در پرونده خلاف این را به وضوح ثابت می کند و چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متهم در قسمتی از جلسه دادگاه در خصوص نحوه قتل اهورا مدعی شد که یک ضربه به او زده است و منکر قتل شد این در حالی است که نظریه پزشکی قانونی ثابت می کند چند ضربه به سر اهورا وارد شده است.

عزیزی فرد در خصوص آخرین وضعیت شکایت از مادر اهورا نیز گفت: اتهامات وی به صورت جداگانه در حال رسیدگی است. وی گفت: قطعا خواسته پدر اهورا اعدام در ملاعام متهم پرونده است.

در پایان متهم درخواست تحقیق بیشتر درباره رابطه او و اهورا از همسایه ها را می کند.

سپس قاضی دادگاه، ختم دادرسی و ادامه جلسه به صورت غیرعلنی برای بررسی پرونده در خصوص عمل منافی عفت متهم را صادر کرد.