به گزارش خزر، امام خمینی(س) ۲ آذر ۱۳۶۷ به مناسبت هفته بسیج خطاب به ملت ایران و بسیجیان درباره نقش و منزلت بسیج فرمودند: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است […]

به گزارش خزر، امام خمینی(س) ۲ آذر ۱۳۶۷ به مناسبت هفته بسیج خطاب به ملت ایران و بسیجیان درباره نقش و منزلت بسیج فرمودند: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند.

بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی‌نشانی گرفته‌اند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده‌اند.

http://jkgc.ir/Uploads/Images/Gallery/13960902-105157/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC.jpg