به گزارش خزر، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از آتش نشانی شماره 1 و پارک موتوری، بازدید از ماشین آلات وهم اندیشی برای تهیه اقلام مورد نیاز جهت ارائه خدمات رسانی بهتر برای شهروندان، بازدید نمودند.

به گزارش خزر، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از آتش نشانی شماره 1 و پارک موتوری، بازدید از ماشین آلات وهم اندیشی برای تهیه اقلام مورد نیاز جهت ارائه خدمات رسانی بهتر برای شهروندان، بازدید نمودند.