به گزارش خزر، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از محوطه گلزار شهدای گرانقدر کلیدبر جهت بررسی و هماهنگی لازم برای مراسم تشییع شهید بزرگوار قاسم حسن پور کلیدبری بازدید نمودند.        

به گزارش خزر، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از محوطه گلزار شهدای گرانقدر کلیدبر جهت بررسی و هماهنگی لازم برای مراسم تشییع شهید بزرگوار قاسم حسن پور کلیدبری بازدید نمودند.