به گزارش خزر، از ابتدای شایعه انتخاب کمیل لاهوتی، فرزند نماینده مردم لنگرود به عنوان شهردار چاف و چمخاله بود که واکنش های رسانه ای به این انتخاب آغاز شد. بحث داغی که در ابتدا حواشی بسیاری را نیز پدید آورد. با این حال اما علیرغم تمام واکنش های صورت گرفته اعضای شورای شهر چاف […]

به گزارش خزر، از ابتدای شایعه انتخاب کمیل لاهوتی، فرزند نماینده مردم لنگرود به عنوان شهردار چاف و چمخاله بود که واکنش های رسانه ای به این انتخاب آغاز شد. بحث داغی که در ابتدا حواشی بسیاری را نیز پدید آورد.

با این حال اما علیرغم تمام واکنش های صورت گرفته اعضای شورای شهر چاف و چمخاله بر روی نظر خود مانده و کمیل لاهوتی را به عنوان شهردار چاف و چمخاله انتخاب و معرفی کردند.

با آغاز بکار کمیل لاهوتی به عنوان شهردار چاف و چمخاله اما موج انتقادات به نوعی همراهی و همکاری بدل شد تا یکی از جوان ترین شهرداران استان گیلان بتواند در آغاز کار خود با عزمی جزم تر برای از زیر سایه نام پدر در آمدن قدم بردارد.

اگرچه کمیل لاهوتی بسیار کم سخن میگوید اما توان خود را بر روی عملگرایی گذاشته و در تلاش است بتواند همگان را به این باور صحیح از خود برساند که دلیل این انتخاب نه تنها نام پدر نبوده، بلکه داشته های علمی و تخصصی وی می تواند کمک بسزایی برای او در این راه باشد تا بتواند از زیر سایه نام پدر بیرون بیاید.