به گزارش خزر، مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیلان در اظهاراتی بامزه گفته است: مردم نباید به شایعاتی که در خصوص مستحکم نبودن مسکن مهر کرمانشاه در فضای مجازی منعکس می‌شود، توجه کنند. وی این دست اظهارات را شایعه خوانده و افزوده است: کم لطفی‌های برخی از افراد سیاسی متاسفانه به گسترش […]

به گزارش خزر، مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیلان در اظهاراتی بامزه گفته است: مردم نباید به شایعاتی که در خصوص مستحکم نبودن مسکن مهر کرمانشاه در فضای مجازی منعکس می‌شود، توجه کنند. وی این دست اظهارات را شایعه خوانده و افزوده است: کم لطفی‌های برخی از افراد سیاسی متاسفانه به گسترش این شایعات دامن می‌زند.(اینجا را بخوانید)

در خصوص این اظهارات جناب مدیر باید گفت:

1. مگر شما در روند ساخت واحدهای مسکن مهر کرمانشاه حاضر بودید که با چنین قطعیتی از مردم می خواهید به چنین مواردی توجه نکنند؟

2. حتی خود رئیس جمهور هم در سفر به کرمانشاه به انتقاد از تخریب گسترده مسکن مهر پرداخته و گفته که چگونه مسکن مهر خراب شده اما خانه های شخصی ساز دیگر همان منطقه خیر! احتمالا رئیس جمهور هم تحت تاثیر شایعات بوده که چنین حرفی را بر زبان رانده است!

3. بهتر نیست جنابعالی به جای اظهارنظر در خصوص مسکن مهر کرمانشاه، فکری به حال واحدهای مسکن مهر رشت بکنید. مطمئنا مسئولان راه و شهرسازی کرمانشاه هم تصور نمی کنند روزی این چنین ناگزیر به پاسخگویی در محضر مردم باشند!

4. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است! تصاویر و فیلم هایی که از مسکن مهر سرپل ذهاب منتشر شده، به خوبی گویای همه چیز است.

5. گفته اید که مسکن مهر رشت از استحکام لازم برخوردار است و بر روی گسل واقع نشده. بعید است مسئولان راه و شهرسازی سرپل ذهاب و کرمانشاه هم تا قبل از این فاجعه در خصوص استحکام مسکن مهر شهر و استان خودشان، غیر از این ها را گفته باشند!