به گزارش خزر، استفاده از مکمل های ورزشی غیرمجاز در باشگاه های بدنسازی، موضوعی نیست که بتوان آن را محدود به یکی دو سال اخیر دانست. اگرچه بارها اخباری مبنی بر مسمویت های شدید و بعضا مرگ مصرف کنندگان این مکمل های ورزشی غیرمجاز در رسانه ها منتشر شده است، اما باز هم سودجویی برخی […]

به گزارش خزر، استفاده از مکمل های ورزشی غیرمجاز در باشگاه های بدنسازی، موضوعی نیست که بتوان آن را محدود به یکی دو سال اخیر دانست. اگرچه بارها اخباری مبنی بر مسمویت های شدید و بعضا مرگ مصرف کنندگان این مکمل های ورزشی غیرمجاز در رسانه ها منتشر شده است، اما باز هم سودجویی برخی صاحبان باشگاه های بدنسازی و سود هنگفتی که از محل فروش این مکمل ها در باشگاه ها به جیب توزیع کنندگان و مافیای پشت پرده می رود، مانع اصلی در جمع آوری این مواد مسمو کننده از سطح باشگاه ها بوده است.

روز گذشته بود که خبر امحای 60 کیلوگرم مکمل های قاچاق کشف شده در باشگاه های بدنسازی رشت منتشر شد. 60 کیلوگرمی که در مقایسه با حجم انبوه این مکمل های تقلبی، چون قطره ای در برابر دریاست. جمع آوری و امحا این مواد مطمئنا راه حل مناسبی برای خاموشی تب فراگیر استفاده از آن در بین جوانان نیست چرا که سود 200 درصدی توزیع کنندگان، عاملی است که نه تنها خیلی زود مواد امحا شده را با نمونه های دیگر جایگزین می کند بلکه حتی همین امحا دلیلی بر بالارفتن قیمت این مکمل های ناشناخته و غیرمجاز در بین جوانان می گردد.

به نظر می رسد مسئولان باید در کنار بازرسی در باشگاه های بدنسازی که به نوعی فروشندگان خرد این محصولات محسوب می شوند، به دنبال شناسایی سرمنشا که همان توزیع کنندگان اصلی هستند، باشند.

قابل تامل آن که برخی از صاحبان باشگاه های ورزشی در پایتخت که اقدام به فروش این محصولات می کرده اند، در اظهاراتی تایید نشده مدعی شده اند که این مکمل های غیرمجاز توسط افرادی از بدنه هیات بدنسازی یا فدراسیون تحت عنوان مکمل های مجاز به دست آنان رسیده است تا آن را در میان ورزشکاران به فروش برسانند. بررسی موارد مشابه در رشت هم ممکن است در کاهش روند توزیع و قاچاق این محصولات غیرمجاز، مثمر ثمر باشد.