به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که گزینه بعدی مدیرعاملی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت ممکن است یک گزینه خارجی مامور به شهرداری باشد! گفته می شود یکی از مدیران میانی خارج از بدنه شهرداری این روزها به شدت در تلاش است تا خود را به عنوان مدیرعامل بعدی سازمان فرهنگی ورزشی […]

به گزارش خزر، شنیده ها حکایت از آن دارد که گزینه بعدی مدیرعاملی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت ممکن است یک گزینه خارجی مامور به شهرداری باشد! گفته می شود یکی از مدیران میانی خارج از بدنه شهرداری این روزها به شدت در تلاش است تا خود را به عنوان مدیرعامل بعدی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت تعرفه نماید.

این فرد که چندی پیش توانسته بود در مدت زمانی کوتاه خود را با حمایت یکی از اعضای وقت شورا بعنوان معاون سازمانی در شهرداری تعرفه نماید، در تلاش است تا کرسی مدیرعاملی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری را به دست آورد.

نکته قابل تامل آن که انتخاب این فرد به عنوان مدیرعامل بعدی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، آن هم در شرایطی که مدیرعامل فعلی عملکرد خوب و قابل قبولی از خود به جا گذاشته است و شهرداری رشت نیروهای کارآمد فراوانی در بدنه خود دارد، نوعی دهن کجی به توانایی های پرسنل جوان شهرداری خواهد بود.