به گزارش خزر، شهردار جوان لنگرود و فرماندار محترم شهرستان لنگرود از روند پیشرفت تخلیه زباله های دپو شده و انتقال آن به جایگاه دفن زباله ها و پارک بازار بازدید مشترک نمودند. 

به گزارش خزر، شهردار جوان لنگرود و فرماندار محترم شهرستان لنگرود از روند پیشرفت تخلیه زباله های دپو شده و انتقال آن به جایگاه دفن زباله ها و پارک بازار بازدید مشترک نمودند.