به گزارش خزر، در هشتمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای رشت بود که مهدی جهانگیر، مدیرایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت در خصوص مخالفت با بحث بنای ریلی حمل و نقل انبوه در رشت گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک شهرهایی که دارای جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر هستند اجازه راه‌اندازی حمل‌ونقل ریلی […]

به گزارش خزر، در هشتمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای رشت بود که مهدی جهانگیر، مدیرایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت در خصوص مخالفت با بحث بنای ریلی حمل و نقل انبوه در رشت گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک شهرهایی که دارای جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر هستند اجازه راه‌اندازی حمل‌ونقل ریلی ندارند. جایی که علیرغم یدک کشیدن عنوان کلانشهر توسط رشت از تیرماه 88 تاکنون از امتیازات بسیاری که برای کلانشهرها وجود دارد بی بهره مانده است.

در کشورهای مختلف عنوان کلانشهر تعاریف متفاوتی دارد، برای مثال به شهرهایی کلانشهر گفته می شود که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند اما با این حال از سال 87 توسط وزیر وقت مسکن و شهرسازی، شهرهای با جمعیت بیش از 500هزار نفر کلانشهر محسوب شدند ولی به دلیل نداشتن تعریف حقوقی واحد از کلانشهر، فقط شهرهای بالای یک میلیون نفر می توانند از مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره بیشتری ببرند. با توجه به این شرایط می توان گفت شهر رشت در حال حاضر تنها نام کلانشهر را یدک می کشد و از تمامی امکانات آن به خصوص بحث حمل و نقل درون شهری ریلی بی بهره مانده است.

حال با توجه به سیر رشد جمعیتی و تراکم بالای شهر رشت و مشخص نبودن برنامه های آتی برای گسترش شهر رشت آیا امیدی برای رسیدن جمعیت شهری تا 10 سال آینده به یک میلیون نفر وجود دارد یا بازهم باید برای رسیدن به امکانات کلانشهرها انتظار کشید؟!