به گزارش خزر، محمدصادق حسنی نماینده رشت از جمله نمایندگانی است که در مدت زمان حضورش در بهارستان تاکید فراوانی بر حمایت از کشاورزان داشته است. وی که حتی علت اصلی عضویتش در کمیسیون کشاورزی را تعهد به مردم روستا خوانده بود، بارها بر لزوم ممنوعیت واردات برنج و عدم نیاز کشور به برنج واردات […]

به گزارش خزر، محمدصادق حسنی نماینده رشت از جمله نمایندگانی است که در مدت زمان حضورش در بهارستان تاکید فراوانی بر حمایت از کشاورزان داشته است. وی که حتی علت اصلی عضویتش در کمیسیون کشاورزی را تعهد به مردم روستا خوانده بود، بارها بر لزوم ممنوعیت واردات برنج و عدم نیاز کشور به برنج واردات سخن به میان آورد. اما این سخنان تا چه اندازه حالت اجرایی به خود گرفت؟

برای پاسخ به این سوال باید به اظهارات خود حسنی رجوع کرد. اولین روز از مرداد ماه امسال بود که حسنی در جلسه هماهنگی اشتغال و تولید استان گفت: با تلاش هایی که انجام شد، هیئت دولت سال گذشته مصوب کرد که در ۴ماهه برداشت برنج از واردات برنج جلوگیری شود و نمایندگان گیلان نیز به استناد این مصوبه، خبر خوش جلوگیری از واردات برنج را به تک تک روستاها رساندند و این موضوع از تبلیغات مهم ما برای دولت روحانی در زمان انتخابات در بین کشاورزان بود. وی اما در ادامه بر لغو این مصوبه اعتراف می کند و می گوید: در نهایت تاسف طی بخشنامه‌ای این مصوبه لغو شد و معلوم نیست این لغو به استناد کدام ماده قانون بود. ( اینجا را بخوانید)

با این حال حسنی اندکی بعد و در شهریور ماه و طی گفتگو با خبرنگار ایرنا مجدداً خبر از ممنوعیت واردات انواع برنج خارجی به کشور از مرداد تا پایان آبان ماه سال جاری می دهد و می گوید: این ممنوعیت در راستای حمایت از شالیکاران و تولید داخلی اجرایی شده است. (اینجا را بخوانید)

علیرغم اینکه حسنی این بار هم می گوید ممنوعیت واردات برنج اجرایی شده است، قربانی نماینده آستانه اظهارات دیگری را بر زبان می راند و معتقد است برخی از محموله‌های برنج نیز از طریق مبادی رسمی و از سوی افراد خاص وارد کشور می‌شوند. قربانی با بیان اینکه این ها معمولاً از طریق برخی افراد که دارای رانت‌های خاص هستند وارد کشور می‌شود، می افزاید: بنده آماری دارم که در یک روز حدود ۷۰۰ تن برنج قاچاق وارد کشور شده است.

اگرچه کسی منکر وجود مافیای برنج در کشور که دامنه آن حتی تا معاونت های ریاست جمهوری هم کشیده، نیست و بی تردید مقابله با چنین مافیایی هم به راحتی امکان پذیر نخواهد بود اما اینکه یک نماینده هر بار وعده ممنوعیت واردات برنج سخن را داده و بعد از مدتی خودش یا مسئول دیگری خبر از واردات برنج در این زمان ممنوعیت دهد، شائبه تبلیغاتی بودن این وعده را به ذهن متبادر می کند.

حالا اما حسنی به مطالبات قشر دیگری از کشاورزان یعنی چایکاران اشاره کرده و گفته که حق کشاورزان است که پس از ارائه چای به کارخانه‌ها حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند. از آن جاییکه مافیای چای به هیچ عنوان با مافیای برنج قابل مقایسه نیست، امید آن می رود این بار نماینده رشت بتواند با استفاده از محبوبیت خود در میان دولتمردان، راه را برای پرداخت به موقع مطالبات چایکاران هموار سازد.