به گزارش خزر، کاظم لطفی ضمن تبریک انتصاب دکتر اردکانیان به عنوان مقام عالی وزارت نیرو گفت: این انتخاب گوشه ای از حسن انتخاب دولت تدبیر و امید بود مطمئن هستیم با درایت و راهبری ایشان آینده صنعت آب و برق در ایران پر امید و توسعه مند خواهد بود. وی با اشاره به مسائل […]

به گزارش خزر، کاظم لطفی ضمن تبریک انتصاب دکتر اردکانیان به عنوان مقام عالی وزارت نیرو گفت: این انتخاب گوشه ای از حسن انتخاب دولت تدبیر و امید بود مطمئن هستیم با درایت و راهبری ایشان آینده صنعت آب و برق در ایران پر امید و توسعه مند خواهد بود.

وی با اشاره به مسائل مطروحه پیرامون تالاب عینک رشت گفت: متأ سفانه در گذشته تالاب عینک محل تجمع فاضلاب بوده و با اجرای طرح های جمع آوری فاضلاب توسط مجموعه مدیریتی آب در استان این گنجینه ملی از خطر رهایی یافته است.

لطفی افزود: بنابر اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت تالاب عینک و تالابهای دیگر متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و در امتداد آن وزارت نیرو و به نمایندگی در استان آب منطقه ای گیلان می باشد و هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مانند شهرداری رشت می تواند با ارایه طرح به آب منطقه ای گیلان پس از تصویب و رعایت الزامات قانونی نسبت به بهره برداری از تالاب عینک یا نظایر آن اقدام نماید.

لطفی گفت: ما به دنبال توسعه استان و بهره مندی موثر از منابع آبی هستیم و در این راه بدور از هرگونه حاشیه از تمامی ایده ها و طرح هایی که در مسیر قانون روز آمدی استان را به همراه دارد حمایت و همراهی می کنیم.

به نظر می رسد اظهارات مدیرعامل آب منطقه ای گیلان واکنشی به  پیوستن تالاب “عینک” به شبکه شهرهای تالابی باشد که توسط شورای شهر رشت تصویب شد.