به گزارش خزر، دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت در بازدید از غرفه خزرآنلاین در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال تهران، گفت: خزرآنلاین رسانه ای وزینی است که همیشه در وبگردی هایم آن را رصد میکنم. معاون رئیس جمهور ضمن تمجید از غرفه […]

به گزارش خزر، دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت در بازدید از غرفه خزرآنلاین در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه های دیجیتال تهران، گفت: خزرآنلاین رسانه ای وزینی است که همیشه در وبگردی هایم آن را رصد میکنم.

http://uupload.ir/files/7d47_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B2-%DB%B5%DB%B6.jpg

معاون رئیس جمهور ضمن تمجید از غرفه خزرآنلاین که با نگاه به سنت گیلان بنا شده بود، تصریح کرد: در اولین سفر به گیلان نشست خبری با رسانه های این استان برگزار خواهم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان ضمن تشکر از حضور خزرآنلاین برای سومین سال متوالی در نمایشگاه مطبوعات، از تلاش تمام رسانه های گیلان در انتقال صحیح اخبار و تنویر افکار عمومی قدردانی نمود.

 

http://uupload.ir/files/wrxu_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B3-%DB%B1%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/7uy0_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B3-%DB%B3%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/ebdn_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B3-%DB%B5%DB%B5.jpg

http://uupload.ir/files/0bfv_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/lul8_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B4-%DB%B3%DB%B6.jpg

http://uupload.ir/files/3iu7_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/u0ok_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B5-%DB%B4%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/4tkg_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B6-%DB%B4%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/mfr6_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B6-%DB%B5%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/fc1_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B7-%DB%B0%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/a7bk_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B7-%DB%B3%DB%B9.jpg

http://uupload.ir/files/f0n_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B5.jpg